Systemy CRM pozwalają także na uzyskiwanie efektywności kosztowej. W jaki sposób?

Eliminowanie nieefektywnych działań

Dostosowany do rodzaju działalności system CRM umożliwia monitorowanie osiąganej konwersji. Oznacza to, że pozwala na identyfikację działań, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Ich wyeliminowanie z procesów marketingowych lub sprzedażowych może być źródłem poważnych oszczędności.

Rezygnacja z nieefektywnych działań w obszarze pozyskiwania i utrzymywania klientów to nie tylko szansa na lepsze wykorzystanie budżetów marketingowych. Monitoring efektywności pozwala także na lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich i angażowanie pracowników w aktywności przynoszące wzrost rentowności firmy.

Automatyzacja powtarzających się zadań

Ta kluczowa zaleta dedykowanych systemów CRM pozwala na minimalizowanie pracochłonności związanej z wykonywaniem powtarzających się czynności. Jednak do niedawna zakres możliwej automatyzacji był ograniczony do obsługi najprostszych zapytań lub zamówień.

Stosowanie rozwiązań inteligentnych, opartych na natychmiastowej analizie ogromnych ilości danych, pozwala zwiększanie możliwości wykorzystywanych narzędzi i wdrażanie automatycznych rozwiązań w coraz bardziej skomplikowanych obszarach działalności.

Automatyzacja procesu wprowadzania danych

Dedykowane systemy CRM mogą być także wykorzystywane do automatyzacji procesu wprowadzania danych. Oznacza to znaczną redukcję kosztów, głównie dzięki minimalizacji czasu niezbędnego do manualnego wprowadzania informacji do systemów. Automatyzacja umożliwia również poprawę jakości danych zmniejszając ryzyko błędów ludzkich.

Ta funkcjonalność pozwala również zwiększać produktywność pracowników i sprawia, że dedykowany system CRM stanowi doskonałe wsparcie zwłaszcza dla działów sprzedaży. Dzięki nowoczesnym narzędziom przedstawiciele handlowi mogą bowiem skupiać się na swoich podstawowych działaniach.

9 stycznia, 2018 Uncategorized
Napisz do nas