Czy możliwy jest spadek popularności aplikacji mobilnych? Czy wręcz odwrotnie – rynek czekają dalsze dynamiczne wzrosty? Spośród wielu argumentów za i przeciw wybraliśmy dwa, które naszym zdaniem pozwalają z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że korzystanie z aplikacji mobilnych w najbliższych latach stanie się jeszcze bardziej powszechne.

Wiek ma znaczenie

Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za dalszym dynamicznym rozwojem rynku dedykowanych aplikacji mobilnych są statystyki dotyczące ich popularności w poszczególnych grupach wiekowych. Badania amerykańskiej firmy Statista jasno pokazują, że w 2017 roku w Tanach zjednoczonych największy udział w konsumpcji zasobów internetowych miały właśnie aplikacje mobilne (średnia dla całej populacji wyniosła 50%). Co ciekawe wśród użytkowników powyżej 65 roku życia udział ten był zdecydowanie niższy i wyniósł 27 procent. Natomiast w grupie wiekowej 18-24 współczynnik ten był wyższy od średniej i osiągnął wartość 66 procent. Na tej podstawie można wysnuć prosty wniosek, że aplikacje mobilne cieszą się największą popularnością wśród młodych ludzi i zmiany pokoleniowe będą wpływały na ich coraz większe użytkowanie.

Rosnąca ilość pobrań

Drugim argumentem jest obserwowany trend wzrostowy w ilości pobieranych aplikacji. Analizy pokazują, że tylko w 2017 roku ilość pobrań wzrosła o prawie 25 procent i osiągnęła wartość 197 miliardów! Ta liczba musi robić wrażenie. Ale jeszcze większe robi liczba pobrań prognozowana na 2021 rok. Otóż już za 4 lata użytkownicy smartfonów i tabletów na całym świecie skorzystają z App Store i Google Play ponad 350 miliardów razy, co oznacza że każdego dnia do urządzeń mobilnych trafiać będzie 10 miliardów aplikacji.

Zobacz także

Ostatnie wpisy

<
>