design thinking w projektach IT da vinci studio software house it project (2) (1)Czym jest design thinking?

Myślenie projektowe to proces rozwiązywania problemów poprzez nadawanie priorytetu potrzebom konsumenta. Stosuje iteracyjne, praktyczne podejście do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Zachęca przedsiębiorstwa do skupienia się na klientach, dla których tworzą, co prowadzi do powstawania lepszych produktów i usług oraz usprawniania procesów wewnętrznych. Design thinking zakłada, że przed rozpoczęciem realizacji projektu warto sobie zadać pytanie: jaka jest realna potrzeba użytkowników końcowych. Następnie poprzez prototypowanie, testowanie pomysłów i ich weryfikację można zbadać, czy ostateczny produkt będzie rozwiązaniem na problemy klientów.

Główne założenia design thinking

W projektach realizowanych w oparciu o design thinking najważniejsze jest to, w jaki sposób konsumenci faktycznie angażują się w produkt lub usługę. Aby być naprawdę skoncentrowanym na użytkowniku docelowym, projektanci obserwują, w jaki sposób ludzie korzystają z produktu lub usługi, aby następnie poprawić wrażenia konsumenta. Design thinking preferuje szybkie działanie w formie testowania prototypów, zamiast prowadzenia niekończących się badań. Nie jest to sposób na dotarcie do jednego rozwiązania, a bardziej nieustanna ewolucja myślenia i reagowania na potrzeby konsumentów.

Proces design thinking

Design thinking to coś więcej niż modne hasło technologiczne. Aby móc dobrze zrozumieć ten proces, prześledźmy jego pięć kluczowych etapów. 

  1. Empatia – projektant obserwuje konsumentów, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby lub zaobserwować, w jaki sposób wchodzą oni w interakcję z produktem. Obserwacje muszą odbywać się z empatią, co oznacza powstrzymywanie się od osądu i odrzucenie z góry przyjętych wyobrażeń o potrzebach konsumenta. Obserwacja pozwala odkryć problemy, o których konsument nawet nie wiedział lub których sam nie umiał zwerbalizować.

  2. Definicja na tym etapie następuje zebranie obserwacji z pierwszego etapu, aby zdefiniować problem, który software house próbuje rozwiązać.

  3. Pomysł – zebranie pomysłów na rozwiązanie zidentyfikowanego problemu. Istotne jest, aby powstało wiele różnych koncepcji, które pozwolą wyobrazić sobie wstępnie architekturę i układ całego produktu końcowego. 
  4. Prototyp – zmiana pomysłów w rzeczywiste rozwiązania. Prototypy nie mają być doskonałe. Ich celem jest szybkie przedstawienie koncepcji, aby zobaczyć, w jaki sposób jest on odbierany przez konsumentów.

  5. Test gdy prototypowe rozwiązanie zostanie przekazane konsumentom, konieczna jest obserwacja, w jaki sposób wchodzą z nim w interakcję. Etap testowania pozwala zebrać informacje zwrotne dotyczące wykonanej pracy.

Proces myślenia projektowego jest procesem iteracyjnym, a nie liniowym. Pod koniec piątego etapu konieczny może okazać się powrót do jednego lub kilku poprzednich etapów. Być może testy wykażą, że niezbędne jest opracowanie kolejnego prototypu, albo, że potrzeby konsumenta zostały nieprawidłowo zdefiniowane. 

Design thinking – w jakich projektach się sprawdzi?

Chociaż design thinking zostało zapoczątkowane przez projektantów, obecnie jest szeroko stosowane w wielu branżach, od przemysłu motoryzacyjnego po tworzenie oprogramowania — i sprawdza się na wszystkich etapach tworzenia produktu. W przypadku projektów realizowanych przez software house, design thinking można zastosować na każdym etapie cyklu życia oprogramowania, zarówno w ramach planowania, rozwoju, jak i jego testowania. 

Korzyści ze stosowania metody design thinking w projektach IT

  1. Pozwala wykorzystać potencjał zespołu budując multidyscyplinarne zespoły, można w pełni wykorzystać wiedzę i doświadczenie wszystkich członków zespołu.
  2. Pozwala spojrzeć na problemy z innej perspektywy – analizując potrzeby odbiorców produktu, firmy IT mogą sformułować skuteczne rozwiązanie oparte na ich konkretnych potrzebach.
  3. Gwarantuje, że ostateczny produkt spełnia cele i wymagania klienta tworzenie prototypów zapewnia, że ostateczny produkt, przeszedł wiele testów i został w pełni dopasowany do potrzeb klientów.
  4. Umożliwia ciągłe poszerzanie wiedzy nawet po zakończeniu projektu można stale mierzyć wyniki i badać, w jaki sposób użytkownicy korzystają z otrzymanego produktu. Wnioski pozwalają zidentyfikować słabe punkty, które można wyeliminować przed kolejnym projektem IT.
design thinking w projektach IT da vinci studio software house it project

Jak wdrożyć design thinking do pracy zespołu, by zacząć pracować zwinnie?

Wiele przedsiębiorstw IT stosuje zwinne podejście do pracy, wykorzystując metodologię Agile, o której pisaliśmy w jednym z ostatnich artykułów. Dobrą praktyką jest jednak połączenie metody Agile z design thinking. 

Na początku cyklu Agile mamy kreację wizji i planu. Tutaj pojawia się miejsce dla etapu empatii myślenia projektowego. Odbywają się badania użytkowników i zadawane są pytania. Na podstawie tych informacji można stworzyć Backlog Produktu, definiujący wymagania produktowe. Po sformułowaniu Backlogu Produktu rozpoczyna się proces definiowania Design Thinking. Wiąże się to z zawężeniem listy wymagań i stworzeniem Backlogu Wybranego Produktu. Ustalenie tych czynników stanowi podstawę dla etapu pomysłu i współpracy zespołowej. Projektant UX tworzy architekturę informacji i funkcji, na której będzie opierać swoją pracę zespół inżynierów. 

Na tym etapie zespół jest gotowy do fazy prototypu. Projektanci UX, UI i Visual będą współpracować z inżynierami, aby ustalić, jak będzie wyglądał i działał front-end, w ramach danych ograniczeń technologii i terminów dostaw, przeprowadzając Daily Sprinty, w systemie check and balance. Gdy coś jest gotowe do użycia, rozpoczyna się testowanie wraz z raportowaniem wyników.

 

Design thinking jest nieodłącznym elementem wszystkich realizowanych projektów w Da Vinci Studio. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami aplikacji webowych, aplikacji mobilnych i outsourcingu programistów. Jeśli chcesz się przekonać, co możemy dla Ciebie zrobić – zapraszamy do kontaktu. 

16 lipca, 2021 Branża IT, Biznes, Startupy