To, czym wyróżnia się Agile na tle innych metodologii, jest jej manifest, który składa się z czterech ważnych elementów: 

 • Należy bardziej skupić się na osobach i interakcjach niż na procesach i narzędziach.
 • Działające oprogramowanie jest ważniejsze niż obszerna dokumentacja.
 • Współpraca z klientem jest ważniejsza niż negocjacje.
 • Proces powinien być otwarty i reagować na zmiany, a nie ślepo podążać za planem.

Wdrożenie Agile pozwala na szybkie dostosowywanie się do zmieniających się realiów i tworzenie produktów lub usług wyższej jakości, które lepiej zaspokoją potrzeby klientów. Brzmi ciekawie? W takim razie pozwól, że przybliżymy Ci metodologię Agile.  

Czym jest Agile?

W centrum zarządzania projektami według Agile leży słowo „agility”, które oznacza „mobilność, zwinność”. Metodologia Agile to iteracyjne podejście do zarządzania projektami, które dzieli duże projekty na łatwiejsze do zarządzania, krótkie cykle rozwojowe zwane sprintami. Dzięki temu zespoły realizujące projekt mogą skupić się na ciągłym doskonaleniu produktu lub usługi. Ponadto są w stanie szybciej wykonywać pracę, dostosowywać się do zmieniających się wymagań projektowych i optymalizować przepływ pracy.

Metodologia Agile – w jakich projektach się sprawdzi?

Zwinna metodyka znajduje zastosowanie szczególnie w przypadku złożonych i unikalnych projektów o elastycznym terminie realizacji. Może być stosowana do zarządzania realizacją praktycznie każdego typu projektu oprogramowania czy strony internetowej. Sprawdzi się również w marketingu lub podczas planowania kampanii i wydarzeń. 

Zazwyczaj metodologia Agile wykorzystywana jest, gdy dany projekt prowadzi do stworzenia czegoś innowacyjnego lub przynajmniej nowego dla zespołu, który go realizuje. Jeśli zespół wielokrotnie przeprowadzał już porównywalne projekty to prawdopodobnie korzystanie ze zwinnego podejścia nie będzie konieczne. 

Jak wdrożyć Agile do pracy zespołu, by zacząć pracować zwinnie?

Przejście na Agile to duży krok. Na samym początku kluczowe jest zidentyfikowanie i sformułowanie celów biznesowych, które mają zostać zrealizowane poprzez wdrożenie Agile. Dobrze jest również zastanowić się, w jaki sposób ta zmiana pozwoli zespołowi lepiej spełniać wymagania i potrzeby klienta.

Następnie warto zadbać o odpowiednią infrastrukturę technologiczną, która umożliwi obsługę nowych technologii. Dzięki temu przejście na metodologię Agile będzie przebiegało płynnie. Dobrą praktyką jest angażowanie liderów i ekspertów w firmie już na samym początku wdrażania Agile. Pozwoli to szybko zidentyfikować potencjalne trudności, które mogą pojawić się podczas wdrażania zwinnego podejścia i zawczasu im zapobiec.  

Przede wszystkim jednak warto najpierw uruchomić kilka małych projektów, a nie wprowadzać zmian od razu do dużych przedsięwzięć. Pozwoli to przetestować środowisko i ocenić stopień elastyczności zespołu, aby wprowadzić odpowiednie poprawki, tam, gdzie może okazać się to konieczne.

Korzyści ze stosowania metody Agile w projektach IT

Badania wykazały, że zespoły zwinne zwiększają zyski o 37% szybciej i generują o 30% większe przychody niż pozostałe firmy, nie korzystające z tego rozwiązania.

Wielu programistów i kierowników projektów używa Agile nie dlatego, że ta metodologia jest nowa i popularna. Zwinna metodyka ma do zaoferowania znacznie więcej:

 1. Zapewnia elastyczne podejście do tworzenia oprogramowania – priorytety i wymagania można łatwo dostosowywać w trakcie trwania projektu, aby spełnić potrzeby klientów.
 2. Wzmacnia zespół – od zespołu oczekuje się samoorganizacji. Wszyscy jego członkowie są odpowiedzialni za realizację projektu, a dzięki temu mają dużą motywację do pracy.
 3. Przyspiesza czas wprowadzania produktu na rynek – Agile kładzie większy nacisk na to, co należy zrobić, niż na planowanie i dokumentację, dzięki czemu zespół może poświęcić więcej czasu i energii na rozwój oprogramowania.
 4. Pobudza kreatywność – Agile działa naprawdę dobrze, gdy wizja lub funkcje produktu nie ostatecznie zdefiniowane. Możliwe jest dokonywanie modyfikacji w trakcie realizacji projektu, aby ostatecznie dostarczyć  jak najlepszy produkt.

Role w metodyce zwinnej i zakres ich odpowiedzialności 

Każda implementacja Agile jest indywidualna i nie zawsze wszystkie wyróżniane przez metodologię role występują w praktyce, jednak w większości przypadków w zwinnych zespołach można wyróżnić trzy określone funkcje:

 • Scrum Master: jest odpowiedzialny za przestrzeganie procedury oraz eliminuje pojawiające się w trakcie realizacji przeszkody. Scrum Master różni się od tradycyjnego kierownika projektu między innymi tym, że na co dzień nie kieruje zespołem i nie przydziela zadań poszczególnym osobom.
 • Właściciel produktu: jest zazwyczaj kluczowym interesariuszem projektu. Głównym zadaniem Właściciela Produktu jest posiadanie wizji tego, co chce zbudować i przekazanie jej zespołowi Scrumowemu. 
 • Zespół Scrumowy: samoorganizujący się i wielofunkcyjny zespół, który zajmuje się analizą, wdrażaniem, projektowaniem i testowaniem. Zespół Scrumowy liczy zwykle od trzech do siedmiu osób, które wykonują główną pracę w każdym sprincie. 

Wyższa elastyczność i produktywność to kluczowe czynniki, które motywują inne przedsiębiorstwa do przejścia na Agile. Jednak tradycyjne metodologie nadal odgrywają ważną rolę. Aby projekt zakończył się sukcesem, istotne jest każdorazowe dopasowanie modelu działania do indywidualnych wymagań i celów biznesowych.

Nasz zespół bardzo często wykorzystuje metodologię Agile. Zapoznaj się z naszą pracą jeśli chodzi o aplikacje webowe, aplikacje mobilne i outsourcing programistów. A jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc, już teraz zapraszamy do kontaktu

26 maja, 2021 Branża IT
Wyceń projekt