Struktura wydatków na IT w 2020

Co spowodowało tak mały wzrost globalnych wydatków na IT w trakcie mijających 12 miesięcy? Przede wszystkim odpowiada za to spadek wydatków na sprzęt i urządzenia. Segment ten spadł aż o 5,3 procent, osiągając wartość 675 miliardów dolarów.

Na przeciwległym biegunie znajdują się produkty software house-ów. Wydatki na oprogramowanie wzrosły o 8,8 procent osiągając wartość 457 miliardów dolarów.

Analiza geograficzna pokazała natomiast bardzo słabe wyniki chińskiego rynku IT, który urósł o zaledwie 0,1 procenta. Jest to wynik zaskakujący. Szczególnie w porównaniu do innych dużych gospodarek, które zanotowały większą dynamikę wydatków.

Prognoza na rok 2020

Prognozy na kolejne lata są dużo lepsze niż tegoroczne wyniki. Gartner przewiduje, że rok 2020 przyniesie wzrost na poziomie 3,7 procent.

Za wzrost znowu odpowiadać będą w głównej mierze firmy programistyczne. Przewiduje się, że wydatki na oprogramowanie wzrosną o ponad 10 procent. Analiza poszczególnych segmentów wydatków pokazuje natomiast, że największy nacisk zostanie położony na bezpieczeństwo danych i dostosowanie oprogramowania do zmieniającego się otoczenia prawnego.

Co ciekawe liderem wzrostów wcale nie będą Stany Zjednoczone. Przewiduje się, że największe wydatki notowane będą w krajach, które muszą odrabiać zaległości w zakresie nowoczesnych technologii – zwłaszcza rozwiązań chmurowych.

Rynek software house będzie nadal mocno rozproszony. Szczególnie w sektorze B2B, w którym konsolidacja postępuje najwolniej. Rozproszeniu sprzyja też duża liczba startupów technologicznych i niemalejące zainteresowanie inwestorów.

31 grudnia, 2019 Informacje z branży IT
Napisz do nas