Sztuczna inteligencja pozwala redukować koszty w startup-ach e-commerce

Sztuczna inteligencja pozwala redukować koszty w startup-ach e-commerce

Jednym z najczęstszych i najpoważniejszych problemów z jakimi borykają się startup-y e-commerce jest brak kapitału. Powoduje to problemy zarówno w obszarze rozwoju jak i bieżącej działalności. Dlatego warto robić wiele, by unikać zbędnych kosztów.

Rozwiązaniem może być wykorzystywanie oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję. W jaki sposób SI pomaga redukować koszty?

Niższe koszty dostaw

Startup-y e-commerce nie dysponują środkami pozwalającymi na utrzymywanie zatowarowanych magazynów. W większości przypadków muszą zarządzać łańcuchami dostaw w sposób, który nie będzie powodował zbyt dużych kosztów zakupów i jednocześnie pozwoli na utrzymanie satysfakcji klientów na możliwie wysokim poziomie.

Oprogramowanie pozwalające na dokładne określenie potencjalnych zachowań klientów i precyzyjne odgadywanie ich potrzeb jest dla takich biznesów ogromnym ułatwieniem. Pozwala unikać zamówień niepotrzebnych towarów – takich na które nie będzie w najbliższym czasie popytu. Pozwala również utrzymywać odpowiedni poziom zapasów produktów cieszących się największym zainteresowaniem klientów. W efekcie jest doskonałym sposobem na redukcję niepotrzebnych kosztów i utrzymanie bieżącej płynności finansowej.

Niższe koszty personelu

Rozwój biznesu, zwiększająca się liczba zamówień i klientów pociągają za sobą konieczność zatrudnianie dodatkowego pesonelu obsługowego. Dla wielu startup-ów może to być poważny problem, bo nie dysponują one budżetami pozwalającymi na zwiększanie liczby pracowników.

Rozwiązaniem jest wykorzystywanie wirtualnych asystentów klientów. Inteligentni cyfrowi konsultanci z powodzeniem obsłużą większość prostych zapytań i rozwiążą najczęściej pojawiające się problemy. Dzięki temu raczkujący biznes nie stanie przed problemem negatywnego wpływu rozwoju firmy na budżet kadrowy. Albo problem ten zostanie istotnie ograniczony.

Asystenci pozwalają także ograniczyć koszty ekspansji na nowe rynki – w tym rynki zagraniczne. Inteligentne systemy tłumaczeń w dużym stopniu zastępują konieczność zatrudniania konsultantów znających języki obce lub native speakerów. Co oczywiście nie pozostaje bez wpływu na poziom wydatków startup-u.