System-CRM-i-SI-sposobem-na-zwiekszanie-konwersji

System CRM i SI sposobem na zwiększanie konwersji

Zwiększanie konwersji to jedno z najważniejszych wyzwań dla branży e-commerce. Statystyki pokazują, że w tym obszarze jest jeszcze wiele do zrobienia. Platforma Shoper opublikowała dane według których najwyższy wskaźnik konwersji dla branży wynosi zaledwie 3,52%. Ma to miejsce w przypadku książek i multimediów. Pozostałe obszary mają jeszcze słabsze wyniki.

Czy dobrze wykorzystywane systemy CRM mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu?

Analiza danych z CRM

Systemy CRM są skarbnicami danych o klientach. Zawierają informację dotyczące historii zakupowych oraz wszystkich interakcji. Dzięki ich analizie możliwe jest identyfikowanie klientów o największym potencjale zakupowym i koncentracja na działaniach mających na celu zwiększanie sprzedaży.

Możliwości technologii sztucznej inteligencji pozwalają na usprawnianie procesów analitycznych. Umożliwiają zdefiniowanie wielu czynników segmentacji klientów, a następnie uzyskiwanie wyników predykcyjnych pozwalających na ich klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa konwersji. Pozwala to specjalistom odpowiedzialnym za sprzedaż na zintensyfikowanie wysiłków w obszarach szczególnie wartościowych dla firmy i porzucenie działań, których wartość będzie niewielka.

Budowanie lojalności klientów dzięki CRM i SI

Dzięki danym z systemu CRM oraz możliwościom zapewnianym przez sztuczną inteligencję możliwe jest przewidywanie potrzeb klientów bez konieczności kontaktu z  nimi. Stałe i aktywne monitorowanie statusu klienta pozwala na identyfikację nie tylko potencjału sprzedażowego, ale również potencjalnych zagrożeń mogących negatywnie wpływać na relację. Dzięki takiej pomocy konsultanci – ludzie lub automaty – są w stanie wzmacniać pozytywnie doświadczenia klientów i  przeciwdziałać tym niepożądanym.

Dane z systemu CRM pozwalają także na doskonałe przygotowanie do obsługi klientów. “Uzbrojenie” konsultantów w aktualne i szczegółowe dane sprawia, że firma postrzegana jest jako bardziej profesjonalna i skupiona na potrzebach klientów. A to powoduje zwiększanie ich lojalności i skłonności do zakupów.