Ryzyko w projektach IT

W branży IT, tak jak i we wszystkich branżach, firmy programistyczne narażone są na poniesienie kosztów związanych z ryzykiem, które jest nieodłącznym elementem każdego projektu IT.

Nieoczekiwane i niekorzystne sytuacje mogą być skutkiem zewnętrznych, jak i wewnętrznych błędów. Ryzyko musi być wkalkulowane w nasze działania i musimy być na nie przygotowani, a co ważne, nasza reakcja w przypadku problemów musi być natychmiastowa.

Źle ustalony harmonogram
Choć na przestrzeli lat pomnażamy swoje doświadczenie, to każdy projekt jest inny. Przy ustalaniu planu prac na początku, trzeba założyć z jakim prawdopodobieństwem pojawią się zmiany w trakcie. Prócz tego, musimy założyć, że pojawią się jakieś niespodziewane okoliczności, które również zajmą czas, a nie da się ich przewidzieć w pierwszym etapie.

Zmiany w zespole
Musimy zdawać sobie sprawę z możliwości zmian personalnych w zespole. Szczególnie jeśli praca nad projektem ma potrwać kilka miesięcy lub dłużej. Branża IT cechuje się coraz większą rotacją wśród pracowników, dlatego trzeba brać ten aspekt po uwagę. Zmiana składu zespołu może znacząco wpłynąć na postęp prac, jak i na jakość wykonanej usługi.

Zmiany w specyfikacji
Często dopiero na etapie prac powstają nowe pomysły czy też pojawiają się problemy, które znacząco zmieniają początkowe założenia projektu. Kalkulacja marginesu czasu dodatkowego przeznaczona na ponadprogramowe prace jest konieczna.

Model zarządzania ryzykiem według Software Engineering Institute zbudowany jest wokół komunikacji, a elementami składowymi są: planowanie, śledzenie, sterowanie, identyfikacja i analiza. Po analizie cały cykl rozpoczyna się od nowa.

Przy identyfikacji należy starać się rozpoznać potencjalne zagrożenia, co finalnie da nam zbiór obszarów, w których zachodzi ryzyko.
Planowanie ma zabezpieczyć nas również czasowo w chwili pojawienia się kryzysu. Mając do dyspozycji opcję lub opcje wyjścia z sytuacji kryzysowej, wiemy jak działać, a więc nie szukamy rozwiązań dopiero gdy coś się wydarzy, a jesteśmy przygotowani na tyle, na ile to możliwe.
Śledzenie ryzyka pozwala na modyfikację założonych planów, o ile pojawią się inne czynniki, których w pierwszej chwili nie braliśmy pod uwagę.
Sterowanie daje możliwość korygowania powstałych odchyleń, które spowodowała dana niekorzystna sytuacja.

Podczas próby identyfikacji potencjalnych obszarów ryzyka, można posłużyć się np.:

  • szczegółową analizą projektu,
  • przeglądem dokumentacji dot. projektu,
  • techniką ankiety, analizy SWOT,
  • burzą mózgów.