Światowy rynek oprogramowania rośnie w niespotykanym dotąd tempie. Biznes inwestuje w nowoczesne systemy informatyczne więcej pieniędzy niż kiedykolwiek wcześniej. Według raportu amerykańskiej firmy analitycznej – Gartner wydatki na oprogramowanie dla firm w 2018 przekroczyły 193 miliardy dolarów, a rynek rozwijał się w tempie dwucyfrowym (dynamika wyniosła 12,5%).

Systemy CRM od dawna są najważniejszym segmentem rynku oprogramowania biznesowego. Czy firmy programistyczne zauważyły wzrost zainteresowania oprogramowaniem tego typu

Definicja systemu CRM

Co to jest CRM? W największym skrócie jest to oprogramowanie służące do wspierania zarządzania relacjami z klientami. Obecne systemy CRM wykorzystywane są przez cały okres relacji handlowej pomiędzy firmą a jej klientami, począwszy od pierwszych działań marketingowych aż po zakończenie współpracy.

Jak rozwija się rynek systemów CRM na świecie?

Rynek oprogramowania typu CRM od kilkunastu lat znajduje się w trendzie wzrostowym. Rok 2018 nie był wyjątkowy. W okresie ostatnich dwunastu miesięcy firmy programistyczne produkujące systemy CRM odnotowały wzrost sprzedaży o około 15 procent. Łączne wydatki na oprogramowanie tego typu na świecie osiągnęły aż 48 miliardów dolarów.

Przewiduje się, że rok 2019 będzie kolejnym rokiem wzrostu, a segment CRM utrzyma pozycję lidera wśród wszystkich segmentów oprogramowania.

Dlaczego rynek oprogramowania CRM rozwija się tak dynamicznie?

Za dynamikę wzrostu sprzedaży oprogramowania CRM odpowiadają dwa główne czynniki.

Pierwszy z nich to zmiany w obszarze marketingu. Specjaliści odpowiedzialni za pozyskiwanie i retencję klientów zdali sobie sprawę, że aby skutecznie realizować swoje zadania potrzebują informacji o dotychczasowych klientach, ich preferencjach i poziomie zadowolenia z produktów lub usług. Analizując te dane są w stanie przygotowywać komunikaty reklamowe dostosowane do indywidualnych potrzeb zarówno potencjalnych jak i przyszłych klientów i dzięki temu zwiększać sprzedaż. Okazuje się, że przygotowywane przez software house-y dedykowane systemy CRM są dla marketerów doskonałym narzędziem do gromadzenia i analizowania niezbędnych danych.

Drugim ważnym czynnikiem jest RODO. Dyrektywa UE weszła w życie w maju ubiegłego roku i wywołała małą rewolucję w obszarze przetwarzania danych osobowych. W jej wyniku biznes rozpoczął współpracę z firmami programistycznymi nad oprogramowaniem CRM, które pozwala im bezpiecznie przechowywać i przetwarzać dane klientów.

11 września, 2019 Aplikacje Webowe
Napisz do nas