Modele rozliczeń z software house – który będzie najlepszy?

Obecnie mamy możliwość wyboru sposobu rozliczeń z software house w kilku wariantach. Różnią się one zakresem prac, czasem trwania prac, ceną, umowami czy modyfikacjami w trakcie realizacji projektu.

Wspólne ustalanie budżetu i harmonogramu prac – Fixed Budget

Ta metoda pozwala na zmianę priorytetów zadań projektowych, nie zmieniając założonego wcześniej czasu pracy, jak i budżetu poświęconego na wykonanie całości. Bardzo ważna jest współpraca z klientem jeszcze przed rozpoczęciem prac. Dobre zrozumienie projektu i jego założeń jest tutaj kluczem do późniejszego sukcesu. Równie ważne, już po starcie projektu, jest systematyczne omawianie postępu prac

Ile godzin pracy, tyle zapłaty – Time and MaterialBardzo popularnym modelem rozliczeń jest Time and Material. Klient płaci tylko za faktycznie przepracowane godziny deweloperów, gdzie każda jest z góry wyceniona. Ma to wiele zalet, np. w trakcie prac można zrezygnować z pewnych funkcjonalności, a dodawać nowe – nie zmieniając stawki godzinowej. Wadą z kolei jest to, że przed przystąpieniem do prac, często robi się pobieżne analizy, w myśl, że wszystko można zmodyfikować później, co w praktyce może potem zająć dużo czasu, a tym samym zwiększyć koszty.

Koszt i harmonogram prac jeszcze przed startem projektu – Fixed Price

W tym modelu już przy tworzeniu umowy, ustalany jest koszt za całość wykonania projektu, jak i spisuje się szczegółowy harmonogram i zakres prac. Co do zasady w późniejszym etapie nie dokonuje się już w tym żadnych zmian. Właśnie z tego względu, model ten uznać można za wadę – bardzo ciężko przed rozpoczęciem prac znać już całą specyfikację produktu, a często pewne problemy wychodzą dopiero “w trakcie”. W praktyce często spotkać można się w tej sytuacji z zaistnieniem sporu między stronami, co do tego, co jest zapisane w umowie i za co klient zapłacił.

Czas pracy w miesiącu – abonament

Często popularnym rozwiązaniem w przypadku obsługi przez software house stron lub sklepów internetowych jest abonament miesięczny. Nadzów czy aktualizacja oprogramowania wykonywana jest w ramach roboczogodzin, które klient ma do dyspozycji, a które zostały wcześniej odpowiednio wycenione