mLearning – ważny trend w systemach zdalnego zarządzania wiedzą

Rewolucja mobilna dotyka coraz to nowych obszarów działalności firm. Nic zatem dziwnego, że nowoczesne przedsiębiorstwa, szukające nowych przewag technologicznych, są coraz częściej zainteresowane wdrażaniem mobilnych systemów e-learning. Dlaczego?

Odpowiedź na wymagania pracowników

Jedną z podstawowych zalet systemów m-learning jest to, że odpowiadają one na potrzeby pracowników. Umożliwiają one między innymi szersze wykorzystywanie materiałów wideo oraz strategii znanej jako micro-learning, czyli dzielenia szkoleń na kilkuminutowe sesje.

Badanie pokazują, że stosowanie materiałów wideo w programach podnoszenia kompetencji pracowników wpisuje się w ogólne preferencje dotyczące konsumpcji treści (eksperci prognozują, że już za niespełna 3 lata materiały video będą generować 82 procent całego ruchu w sieci).

Z kolei o skuteczności strategii micro-learning świadczą inne dane. Okazuje się bowiem, że aż 58 procent pracowników chętniej bierze udział w krótkich sesjach szkoleniowych.

Pozostałe zalety nowoczesnych systemów e-learning

Możliwość stosowanie rozwiązań mobilnych to niejedyna zaleta nowoczesnych systemów e-learning. Jakie inne korzyści przynosi wdrażanie najnowszych rozwiązań w tym obszarze?

Nie sposób nie wspomnieć o coraz bardziej powszechnym wykorzystywaniu Machine Learning i sztucznej inteligencji. Technologie te pozwalają na indywidualizację procesu szkoleniowego. Ta z kolei umożliwia dostosowanie zakresu i tempa szkoleń do potrzeb konkretnych pracowników.

Dla organizacji oznacza to przede wszystkim poprawę efektywności programów szkoleniowych, a także możliwość optymalizacji kosztów. Dzięki ML i AI możliwe jest bowiem wyeliminowanie zbędnych działań i skupienie się na maksymalizacji efektów na poziomie pojedynczego pracownika.