DA VINCI MEDICA

Służba zdrowia

Da Vinci Medica to wewnętrzny projekt Da Vinci Studio, którego celem było stworzenie automatycznego systemu do analizy przetargów publicznych, analizy zmian cen i wyłaniania trendów. System skupia się na analizie danych dotyczących zamówień publicznych związanych ze służbą zdrowia.

da vinci medica
1/

Wyzwanie

Największym wyzwaniem było ciągłe gromadzenie nie usystematyzowanych danych i treści publikowanych na stronach szpitali i innych instytucji publicznych związanych ze służbą zdrowia.

2/

Rozwiązanie

W Da Vinci Medica zostały wykorzystane zaawansowane skrypty machine learningu projektujące rozwiązanie, które pozwoli wykorzystywać big data do kontroli i stabilnego zarządzania z sukcesem w służbie zdrowia. Jednym z najbardziej istotnych elementów procesu analitycznego jest odpowiednie przygotowanie danych do analizy, dlatego opracowany system umożliwia szybki i wygodny dostęp do wiarygodnych danych, treści i analiz, które zostały poddane starannemu procesowi weryfikacji.

3/

Efekt

Wybrane materiały można eksportować do formatów CSV i MS Excel oraz PDF z gotowymi wykresami umożliwiającymi dalszą, bardziej zaawansowaną pracę. System na podstawie zapisanych istotnych dla użytkownika danych, wybiera konkretne treści i informuje o nowych danych w wybranym zakresie, co pozwala na posiadanie zawsze aktualnej wiedzy na temat rynku. Projekt objęty jest patronatem Instytutu Zarządzania w Służbie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, którego misją jest podejmowanie wysiłku badawczego na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Stworzyliśmy także aplikację mobilną, która wspomaga pracę analityków terenowych systemu Da Vinci Medica, którzy na co dzień zbierają materiały o przetargach oraz tworzą dokumentację zdjęciową w szpitalach.

KLIENT NA TEMAT WSPÓŁPRACY

5

Dzięki wsparciu Da Vinci Studio i gotowości do inwestowania w nasze relacje, mogliśmy przyspieszyć prace nad naszym produktem i przyciągnąć pierwszego klienta, który wybrał nasz system zaopatrzenia.

Szymon Tochowicz, Managing Partner, Eveneum
4.9

Użyte technologie

Wyceń projekt