Rozpoczynanie startupu i poszukiwanie optymalnego rozwiązania dla MVP (Minimum Viable Product) to zadanie, które wymaga skutecznych narzędzi. 

W tym kontekście, platformy takie jak Bubble oraz AirTable stanowią cenne zasoby dla przedsiębiorców, redukując czas realizacji oraz potrzebę  zaawansowanego kodowania. Obie platformy oferują zaawansowane funkcjonalności umożliwiające szybkie testowanie pomysłów i weryfikację hipotez rynkowych, eliminując przy tym potrzebę znaczących inwestycji w rozwój oprogramowania.

Bubble

Bubble jest narzędziem skoncentrowanym na budowie aplikacji webowych, oferującym szerokie możliwości w zakresie programowania niestandardowego. Jego interfejs wizualny umożliwia tworzenie zaawansowanych aplikacji bez pisania kodu. Użytkownicy mogą korzystać z bogatej palety akcji, co pozwala na duże możliwości dostosowania i automatyzacji procesów. Bubble jest szczególnie przydatny w sytuacjach, gdy potrzebna jest obsługa skomplikowanych struktur danych i relacji. Jednakże, może posiadać stosunkowo wyższą krzywą uczenia się dla nowych użytkowników w porównaniu do AirTable​. 

AirTable

AirTable, z drugiej strony, działa jak połączenie arkusza kalkulacyjnego z bazą danych, umożliwiając organizację szerokiej gamy informacji. Jest to narzędzie bardziej skoncentrowane na zarządzaniu danymi i wizualizacji, oferujące predefiniowane szablony i prosty w użyciu interfejs typu „przeciągnij i upuść”. AirTable wyróżnia się mocnymi funkcjami współpracy, takimi jak komentarze, kanały aktywności i uprawnienia użytkowników. Dodatkowo, oferuje integracje z innymi narzędziami za pośrednictwem swojego API i rynku aplikacji. Jest szczególnie użyteczny dla projektów wymagających elastycznego tworzenia widoków niestandardowych i organizacji informacji.

Bubble a AirTable

Wybór między Bubble a AirTable zależy od specyficznych potrzeb projektu. Jeśli priorytetem jest rozwój aplikacji webowej z zaawansowanymi funkcjami interaktywnymi i niestandardową logiką, Bubble może okazać się lepszym wyborem. Natomiast AirTable będzie bardziej odpowiedni dla projektów, gdzie kluczowe jest zarządzanie danymi i współpraca w zespole, zwłaszcza gdy potrzebne są proste, ale potężne narzędzia do organizacji i prezentacji informacji​.

Pod względem cenowym, obie platformy oferują różne plany, które można dopasować do rozmiaru i potrzeb projektu. Bubble oferuje plany cenowe oparte na liczbie aktywnych użytkowników aplikacji, co może być bardziej opłacalne dla większych zespołów. Z kolei AirTable posiada plany cenowe oparte na liczbie rekordów i funkcjach, co może szybko rosnąć wraz z rozbudową projektu. 

Podsumowując, zarówno Bubble, jak i AirTable oferują potężne możliwości dla startupów chcących szybko zweryfikować swoje pomysły na rynku bez głębokich inwestycji w rozwój technologiczny. Wybór między nimi powinien być podyktowany konkretnymi wymaganiami projektu.

W Da Vinci Studio,  specjalizujemy się w realizacji projektów LowCode/NoCode oraz MVP, dostosowując narzędzia do unikalnych potrzeb Twojego startupu. Skontaktuj się z nami, aby szybko przekształcić swoje pomysły w działające produkty, minimalizując przy tym czas i koszty rozwoju.

Zobacz także

Ostatnie wpisy

<
>