Personalizacja oferty

Jest to kontynuacja trendu z 2019 roku. Dzięki analizie dużych zbiorów danych oraz Sztucznej Inteligencji i Machine Learning możliwe04 jest bardzo precyzyjne przewidywanie indywidualnych preferencji zakupowych i zachowań klientów. Analiza ta jest przydatna zarówno w działaniach marketingowych jak i podczas działań cross-sellingowych.

Wyświetlanie klientowi dostosowanych do jego potrzeb i preferencji komunikatów marketingowych oraz proponowanie odpowiednich produktów podczas zakupów zdecydowanie polepsza doświadczenia klientów i powoduje zwiększanie ich chęci zakupowych.

Dalszy rozwój wielokanałowości

Jest to również kontynuacja trendu obserwowanego w mijającym roku, kiedy to wielokanałowość był jednym z najmodniejszych tematów w e-commerce. Rok 2020 nie przyniesie większych zmian w tym zakresie. Sklepy internetowe i obsługujące je firmy programistyczne nadal będą poszukiwać sposobów na całkowitą integracje wielu kanałów służących zarówno pozyskiwaniu jak i obsłudze klientów.

Wyszukiwanie głosowe

Kolejnym trendem na nadchodzące 12 miesięcy jest upowszechnienie się technologii rozpoznawania mowy. Będzie ona miała zastosowanie nie tylko w komunikacji z wirtualnymi asystentami, ale również w wyszukiwaniu głosowym.

Rozpoznawanie mowy ma oczywiście na celu dalsze upraszczanie procesu zakupowego. Współpraca e-commerce z software house-ami w tym obszarze ma, podobnie jak w przypadku personalizacji oferty, umacniać pozytywne doświadczenia klientów.

Bezpieczeństwo transakcji

Ostatni trend dotyczy bezpieczeństwa relacji na linii e-commerce – klient. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów oprogramowania zarówno firmy programistyczne jak i biznes będą poszukiwać rozwiązań pozwalających na zwiększanie bezpieczeństwa. W przypadku e-commerce ma to podwójne znaczenie. Rozwiązania muszą zapewniać zarówno bezpieczeństwo gromadzonych i analizowanych danych osobowych, jak również bezpieczeństwo transakcji płatniczych.

Zobacz także

Ostatnie wpisy

<
>