Rynek sztucznej inteligencji

Dynamikę rynku oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję najlepiej wykazać na liczbach. W 2018 roku rynek wyceniany był na 9,5 miliarda dolarów. Szacuje się, że obecny rok przyniesie wzrost o ponad 50 procent. Identyczne wartości wzrostowe przewidywane są na rok 2020.

A to jeszcze nie koniec. analitycy prognozują, że 2025 roku rynek sztucznej inteligencji osiągnie zawrotną wartość 118 miliardów dolarów. I dzięki temu stanie się drugim najważniejszym segmentem oprogramowania (po systemach CRM, które oczywiście również wykorzystują technologię AI). Liczby te jasno pokazują, że sztuczna inteligencja nie jest już tylko trendem, ale dominującą siłą w dzisiejszym świecie technologii.

Tak dynamiczny wzrost zainteresowania sztuczną inteligencją powoduje, że technologia ta przestała być domeną wyspecjalizowanych firm programistycznych.  Wiele największych marek w branży technologicznej, takich jak Microsoft, IBM, Google, Apple i Samsung, zainwestowało znaczne środki w badania i rozwój w tym obszarze.

Dlaczego AI jest tak popularna?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję zyskują popularność, bo są w stanie przynieść wartość dodaną organizacjom niezależnie od branży w jakiej prowadzą działalność. Rozwiązania oparte o tę technologię przynoszą korzyści zarówno w edukacji i opiece zdrowotnej jak i w bankowości. Są podstawa automatyzacji procesów – np. autonomicznych samochodów. Mają także zastosowanie w rozwoju Internetu Rzeczy.

Jednak Sztuczna Inteligencja jest nadal bardzo ograniczona. A jej dalszy rozwój zależy od zaangażowania i kreatywności zarówno software house-ów jak i biznesu. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest to technologia przyszłości.