Jednak wiele osób ciągle zadaje sobie pytanie jaka jest najlepsza strategia w zakresie oprogramowania? Czy lepiej korzystać z rozwiązań pudełkowych czy współpracować z software house? Dlatego postanowiliśmy przedstawić korzyści wynikające z obu rozwiązań.

Oprogramowanie pudełkowe

W wielu rozpoczynających działalność firmach pierwszym wyborem jest gotowe oprogramowanie pudełkowe? Dlaczego się tak dzieje? Przede wszystkim dlatego, że takie oprogramowanie jest zazwyczaj tańsze niż rozwiązania dedykowana, a dodatkowo dostępne “od ręki”.

Dla wielu startupów są to korzyści koło których nie można przejść obojętnie. Szybkość komercjalizacji pomysłu i ograniczanie kosztów uważane są bowiem za czynniki decydujące o powodzeniu nowego przedsięwzięcia biznesowego. Jednak warto pamiętać o poważnym ograniczeniu oprogramowania pudełkowego, a mianowicie o tym, że nie zapewnia ono przewagi technologicznej nad konkurentami. Co zatem zrobić, gdy chce się taką przewagę uzyskać?

Współpraca z software house

Drugą z możliwych strategii jest współpraca z software house? Czy taki model może być dla startupu korzystny? Wiele zależy od zakresu świadczonych usług. Istnieją bowiem software house-y wyspecjalizowane w obsłudze firm, które dopiero rozpoczynają działalność. O jakich usługach mowa?

Zacznijmy od początku, czyli szczegółowej analizy potrzeb i przygotowania prototypu rozwiązania. Dzięki takiej usłudze możliwe jest zweryfikowanie czy założenia biznesowe będące podstawą rozpoczęcia działalności przez startup są prawidłowe i czy należy je kontynuować. Dzięki prototypom rozwiązań możliwe jest przeanalizowanie produktu oraz modelu biznesowego bez angażowania dużych środków finansowych, a więc przy względnie niskim poziomie ryzyka.

Kolejną bardzo ciekawą usługą świadczoną przez software house-y jest wsparcie w zakresie pozyskiwania środków na finansowanie działalności startupu. Wiele firm programistycznych współpracuje z urzędami państwowymi i samorządowymi lub organizacjami pozarządowymi i w ramach wspólnie prowadzonych projektów zapewniają swoim klientom dostęp do kapitału lub inwestorów. Zdarza się także, że software house-y samodzielnie inwestują w najlepiej rokujące pomysły i należne wynagrodzenie zamieniają na udział w przyszłych zyskach. Dla firm nie dysponujących wysokimi budżetami może to być perspektywa bardzo kusząca.

Przed rozpoczęciem współpracy warto także sprawdzić czy firma programistyczna świadczy usługi outsourcingowe w obszarach zarządzania bezpieczeństwem oprogramowania i danych. Brak odpowiednich rozwiązań w tym zakresie może bowiem prowadzić do wielu niebezpiecznych sytuacji – z koniecznością przedwczesnego zakończenia działalności włącznie. A ryzyko to także może być minimalizowane dzięki współpracy z software house.

Wyceń projekt