Znaczenie analizy danych w nowoczesnym biznesie

Analiza danych jest obecnie kluczowym elementem budowania przewag konkurencyjnych. Jednak ilość dostępnych danych i ich złożoność sprawiają, że proces analizy i wyciągania wniosków jest trudniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Menedżerowie coraz częściej nie są w stanie precyzyjnie określić wagi danych oraz wyciągać odpowiednich wniosków. Dlatego współpracują z software house-ami nad przygotowaniem oprogramowania wspierającego ich pracę i pozwalającego na uzyskiwanie przewag rynkowych.

Oprogramowanie do rozszerzonej analityki danych

Oprogramowanie służące do rozszerzonej analityki danych wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Technologie te wspierają cały cykl analityczny:

  1. Przygotowanie danych – czyli eksport zestawów danych, ich strukturyzowanie i przygotowanie do dalszych prac.
  2. Wstępną analizę – czyli przeglądanie niezliczonej ilości rekordów w celu znalezienia wzorców i odrzucenia danych nieistotnych.
  3. Pogłębioną analizę

Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu analiza wykonywana jest nieustannie.  Oznacza to, że algorytmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego ML nieustannie udoskonalają istniejące wzorce i poszukują nowych. A dodatkowe dane sprawiają, że analiza jest jeszcze bardziej kompleksowa.

Przygotowywane przez firmy programistyczne nowoczesne systemy informatyczne pozwalają nie tylko na szybką analizę dużych ilości danych. Pozwalają także na umieszczenie ich w odpowiednim kontekście poprzez ustalenie kim jest użytkownik, gdzie się znajduje, czym jest zainteresowany i co podnosi poziom jego zaangażowania. Ma to kluczowe znaczenie dla szybkości i trafności podejmowanych decyzji biznesowych.

Podsumowując można stwierdzić, że oprogramowanie BI wykorzystujące sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe pozwala:

  • oszczędzić czas,
  • zwiększyć precyzję analizy,
  • uwolnić zasoby.
Wyceń projekt