Zalecenia dotyczące zachowywania bezpiecznej odległości i umożliwiania pracy w systemie zdalnym wprowadziły w firmach dosyć duże zamieszanie. Szczególnie w tych, które nie były przyzwyczajone do pracy w takim trybie lub nie posiadały odpowiednich narzędzi.

Narzędzia do pracy zdalnej

Co jest potrzebne aby wykonywać obowiązki służbowe poza biurem? Odpowiedni sprzętu, dostęp do internetu oraz oprogramowanie dedykowane pracy zdalnej.

Jakie oprogramowanie jest niezbędne do pracy w tym trybie? Wiele zależy od specyfiki konkretnej firmy, ale z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że “standardowy pracownik” potrzebuje:

  • komunikatora umożliwiającego telekonferencje,
  • systemu typu workflow umożliwiającego współpracę z kolegami,
  • systemu CRM wspierającego obsługę klientów.

Oczywiście wykorzystywane oprogramowanie powinno być przygotowane w taki sposób, aby możliwe było korzystanie z niego w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu. “Wyposażenie” pracownika w nowoczesny sprzęt i odpowiednie aplikacje daje możliwość powielenia warunków panujących w biurze i zapewnienia odpowiedniego poziomu komunikacji. Natomiast menedżerowie zyskują możliwość precyzyjnego przydzielania zadań i monitorowania wyników pracy. W rezultacie różnice w zarządzaniu zespołem pracującym zdalnie i grupą wykonującą zadania w trybie stacjonarnym są praktycznie niezauważalne.

Czy praca zdalna zastąpi pracę w biurze?

Tak się nie stanie. Praca w biurze zapewnia poziom relacji, który trudno jest powielić w warunkach pracy zdalnej. Nawet przy wykorzystaniu najbardziej przydatnych narzędzi lub oprogramowania dedykowanego bezkontaktowej współpracy.

Jednak nie można wykluczyć, że obecna sytuacja wpłynie na wzrost popularności pracy zdalnej. Sytuacja, z jaką mierzy się świat biznesu daje możliwość sprawdzenia w jaki sposób brak brak bezpośredniego kontaktu wpływa na osiągane wyniki. W przypadkach, w których nie zostanie odnotowany spadek możliwa jest zmiana podejścia do tego sposoby pracy.

Czynnik ludzki

Warto także pamiętać, że praca w zdalna to nie tylko odpowiednie narzędzia czy oprogramowanie dedykowane. To także czynnik ludzki. Coraz częściej można natknąć się na badania mówiące o większym poziomie stresu wśród pracowników, który wywołany jest obecna sytuacją. Praca zdalna, przynajmniej w pierwszej fazie, powoduje bowiem zakłócenie wypracowanego przez lata“work-life balance”. A to dla wielu pracowników jest poważnym problemem.

Napisz do nas