Bieżący monitoring procesów oraz zachowań

Poprzednio napisaliśmy o możliwościach gromadzenia danych, ich bezpieczeństwie oraz analizie. Do tego koszyczka dorzucamy także monitoring. Nie jest to jednak typowy dla narzędzi analitycznych monitoring przeszłych reakcji, zachowań i procesów, ale monitoring w czasie rzeczywistym.

Internet Rzeczy daje nam szansę na prowadzenie zwinnego marketingu oraz wprowadzenie do struktur firmy strategii opartej o zwinne metodyki zarządzania strategią. To dzięki monitorowaniu reakcji konsumentów w czasie niemal rzeczywistym. Pozwala to na szybką weryfikację skuteczności przyjętej strategii, a co a tym idzie, możliwość jej szybkiej modyfikacji lub podjęcia decyzji o pozostaniu przy obranym modelu.

Optymalizacja kosztowa dzięki Big Data

O Big Data też pisaliśmy niejednokrotnie. Termin przewija się w wielu technologicznych publikacjach. Nic dziwnego. Bowiem Big Data to w rozwiniętych technologicznie czasach podstawa większości procesów. Połączenie Big Data z możliwościami IoT to mieszanka, która poprzez przyspieszenie i zautomatyzowanie procesów związanych z gromadzeniem i analizą danych, pozwala na optymalizację kosztów i zwiększanie przychodów przedsiębiorstwa. Możemy ocenić nie tylko skuteczność wdrażanych strategii, ale tez ich jakość i rentowność. A wszystko to w sposób zautomatyzowany i przyspieszony.

Wpływ na podejmowane decyzje

Jak już wyżej wspomnieliśmy, IoT pozwala nam reagować na zachowania konsumentów czy odbiorców naszych usług i produktów, a także zachodzących procesów komunikacyjnych lub sprzedażowych. Dzięki wszystkim pozostałym aspektom, jakie ujęliśmy w tym i w poprzednim artykule, IoT daje możliwość podejmowania trafnych decyzji, opartych o kompletne i złożone dane dotyczące sytuacji rynkowej i odbioru oraz potrzeb klientów. Co za tym idzie, nie musimy opierać się wyłącznie na niewielkich próbkach, które zebraliśmy w wyniku długotrwałych kampanii lub testowania kolejnych strategii. Możemy bazować na realnych potrzebach tu i teraz, a strategię przygotować w odpowiedzi na te potrzeby.

Chcesz wiedzieć więcej na temat IoT lub szukasz software house, który stworzy rozwiązanie odpowiadające potrzebom Twojej firmy? Zapraszamy do kontaktu!

31 października, 2019 Inne
Wyceń projekt