Bieżący monitoring procesów oraz zachowań

Poprzednio napisaliśmy o możliwościach gromadzenia danych, ich bezpieczeństwie oraz analizie. Do tego koszyczka dorzucamy także monitoring. Nie jest to jednak typowy dla narzędzi analitycznych monitoring przeszłych reakcji, zachowań i procesów, ale monitoring w czasie rzeczywistym.

Internet Rzeczy daje nam szansę na prowadzenie zwinnego marketingu oraz wprowadzenie do struktur firmy strategii opartej o zwinne metodyki zarządzania strategią. To dzięki monitorowaniu reakcji konsumentów w czasie niemal rzeczywistym. Pozwala to na szybką weryfikację skuteczności przyjętej strategii, a co a tym idzie, możliwość jej szybkiej modyfikacji lub podjęcia decyzji o pozostaniu przy obranym modelu.

Optymalizacja kosztowa dzięki Big Data

O Big Data też pisaliśmy niejednokrotnie. Termin przewija się w wielu technologicznych publikacjach. Nic dziwnego. Bowiem Big Data to w rozwiniętych technologicznie czasach podstawa większości procesów. Połączenie Big Data z możliwościami IoT to mieszanka, która poprzez przyspieszenie i zautomatyzowanie procesów związanych z gromadzeniem i analizą danych, pozwala na optymalizację kosztów i zwiększanie przychodów przedsiębiorstwa. Możemy ocenić nie tylko skuteczność wdrażanych strategii, ale tez ich jakość i rentowność. A wszystko to w sposób zautomatyzowany i przyspieszony.

Wpływ na podejmowane decyzje

Jak już wyżej wspomnieliśmy, IoT pozwala nam reagować na zachowania konsumentów czy odbiorców naszych usług i produktów, a także zachodzących procesów komunikacyjnych lub sprzedażowych. Dzięki wszystkim pozostałym aspektom, jakie ujęliśmy w tym i w poprzednim artykule, IoT daje możliwość podejmowania trafnych decyzji, opartych o kompletne i złożone dane dotyczące sytuacji rynkowej i odbioru oraz potrzeb klientów. Co za tym idzie, nie musimy opierać się wyłącznie na niewielkich próbkach, które zebraliśmy w wyniku długotrwałych kampanii lub testowania kolejnych strategii. Możemy bazować na realnych potrzebach tu i teraz, a strategię przygotować w odpowiedzi na te potrzeby.

Chcesz wiedzieć więcej na temat IoT lub szukasz software house, który stworzy rozwiązanie odpowiadające potrzebom Twojej firmy? Zapraszamy do kontaktu!

31 października, 2019 Uncategorized
Napisz do nas