Zarządzanie łańcuchem dostaw

Skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw jest jednym z czynników o największym wpływie na konkurencyjność firmy. Znajdowanie możliwości optymalizacyjnych w obszarach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji produktów jest jednym z najskuteczniejszych sposobów budowania wartości dla klienta końcowego. Wszelkie usprawnienia w tym obszarze skutkują obniżeniem kosztów lub zwiększeniem przychodów, co w efekcie przynosi wzrost rentowności produkcji.

Nowoczesne rozwiązania proponowane przez software house-y pozwalają na nadanie każdemu elementowi łańcucha dostaw cyfrowej tożsamości. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie dokładnej lokalizacji i stanu poszczególnych materiałów lub gotowych produktów. Monitoring odbywa się w czasie rzeczywistym i obejmuje każde ogniwo łańcucha. Szczegółowa i kompleksowa wiedza o przebiegu procesu pozwala szybko wykrywać zdarzenia wymagające działań interwencyjnych, ale również identyfikować obszary, których poprawa może przynieść wymierne korzyści.

Inne korzyści w wykorzystywania IoT w produkcji przemysłowej

Wykorzystywanie w obiekcie przemysłowym systemu czujników monitorujących działanie urządzeń, narzędzi i monitorujących zasoby oraz oprogramowania łączącego poszczególne czujniki w kompleksowy system generuje także inne korzyści. Jakie?

  1. Monitorowanie stanu technicznego sprzętu używanego w obiekcie

Internet Rzeczy pozwala regularnie kontrolować stan techniczny urządzeń wykorzystywanych w procesach produkcyjnych. Dzięki temu możliwe jest szybkie wykrywanie zagrożeń i unikanie awarii powodujących przestoje. W przypadku wykrycia nieprawidłowości czujniki automatycznie przekazują informację do systemu centralnego. Dzięki temu możliwe jest podjęcie odpowiednich działań.

  1. Zapewnienie jakości

Systemy czujników pozwalają także na wykrycie niewłaściwego poziomu jakości produktów końcowych. Dzięki przekazywanym informacjom wady mogą być wykrywane w czasie rzeczywistym i zostać natychmiast usunięte. Analiza danych dotyczących jakości pozwala natomiast identyfikować problemy produkcyjne i znajdować dla nich rozwiązania.

  1. Poprawa bezpieczeństwa w obiekcie

Internet Rzeczy pozwala także podnosić poziom bezpieczeństwa w magazynach i na halach produkcyjnych. Czujniki są w stanie wykrywać zdarzenia zwiększające ryzyko wypadków i informować o ich wystąpieniu.

Wyceń projekt