Źródła pozyskiwania finansowania startupów

Nie można zaprzeczyć, że są również na rynku startupy, których rozwój jest organiczny i poradziły sobie bez zewnętrznego finansowania. Statystki wskazują jednak, że jest to mniejszość. Istnieje kilka źródeł zewnętrznego finansowania startupów. Należą do nich m.in.:

  • organizacje międzynarodowe,
  • jednostki rządowe i samorządowe,
  • organizacje pozarządowe – fundacje i, stowarzyszenia,
  • inkubatory i akceleratory biznesu,
  • fundusze venture capital (VC) i aniołowie biznesu,

Mniej znanym, choć ciekawym i często skutecznym źródłem finansowania zewnętrznego jest tzw. crowdfunding.

Jak firma programistyczna może pomóc w finansowaniu startupu?

Mogłoby się wydawać, że nawiązanie współpracy z firmą IT przy rozwijaniu startupu może opierać się wyłącznie na części programistycznej. Tymczasem jednak softwarehouse może odegrać ważną rolę w pomocy ze znalezieniem inwestorów. Przewagą tego typu współpracy jest dodatkowa, szczegółowa znajomość potrzeb rozwojowych startupu, w oparciu o detale technologiczne.

Firma programistyczna wspierająca rozwój startupów może udzielić wsparcia na etapie:

  • przygotowania produktu lub usługi,
  • przygotowania oprogramowania wspierającego model biznesowy,
  • przygotowania wnioski o pozyskanie finansowania,
  • zaprezentowanie wniosku.

W przypadku współpracy Da Vinci Studio ze startupami zapraszamy na dedykowaną tej kwestii stronę: https://wsparcie-it.davinci-studio.com/

31 marca, 2020 Aplikacje Webowe
Wyceń projekt