Maksymalne korzyści w możliwie najkrótszym czasie

Design sprint powinien trwać 5 dni. Jest to czas, w którym należy wykonać wszystkie etapy procesu, czyli:

  • mapowanie problemu,
  • burzę mózgów dotycząca potencjalnych rozwiązań,
  • wybór najlepszego rozwiązania,
  • prototypowanie,
  • testy z klientami.

Podczas pięciodniowego sprintu projektowego zespół przechodzi precyzyjnie zaplanowaną drogę. Dzięki przestrzeganiu zasad możliwe jest wypracowanie rozwiązania zapewniającego maksymalne korzyści. Ma to szczególne znaczenie przy projektach strategicznych, których sukces ma decydujące znaczenie dla konkurencyjności startupu.

Zespół pracujący nad rozwiązaniem powinien być zbudowany w taki sposób, aby prezentowane opinie były były zgodnie z najlepiej rozumianym interesem całej organizacji. Dlatego warto zaangażować wielu pracowników, którzy reprezentować będą różne działy.

Niskie koszty dla startupu

Kolejną zaletą Design Sprint są stosunkowo niskie koszty. Podczas sprintu projektowego nie powstaje rozwiązanie docelowe. Jego końcowym produktem jest przetestowany interaktywny prototyp rozwiązania. Dzięki zdobytej wiedzy możliwe jest uniknięcie wielu błędów – zarówno tych dotyczących funkcjonalności produktu jak i tych pojawiających się na etapach produkcji.

W efekcie możliwe jest maksymalne ograniczanie kosztów. Zarówno tych faktycznych jak i kosztów ryzyka.

Zaangażowanie firmy IT

Czy firma IT powinna być zaangażowana w design sprint? Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników. Jednak z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że jeśli startup nie dysponuje odpowiednimi zasobami, a powodzenie przedsięwzięcia zależne jest od oprogramowania to zaangażowanie partnera technologicznego może być źródłem wielu korzyści.

Co można zyskać, dzięki korzystaniu z pomocy firmy IT? Oto podstawowe korzyści:

  • dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych
  • dostęp do wiedzy na temat trendów rynkowych
  • pomoc na etapie projektowania prototypu 
  • pomoc na etapie prototypowania

Dzięki pomocy partnera technologicznego możliwe jest zatem ograniczenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie sprintu projektowego oraz uzyskanie niezależnej opinii nt. planowanego przedsięwzięcia.

Podsumowanie

Chociaż efektem sprintów projektowych nie jest gotowy produkt, to jest to szybki i niedrogi sposób weryfikacji pomysłów, zapewniający możliwość zdobycia dużej ilości informacji w bardzo krótkim czasie. Z uwagi na to design sprint określany jest jako metoda niskiego ryzyka i wysokich korzyści.

Liczne zalety tej metodologii sprawiają, że staje się ona bardzo popularna. Szczególnie w przypadku startupów, dla których czynnik kosztowy ma bardzo duże znaczenie.

19 marca, 2020 Aplikacje Webowe
Wyceń projekt