Klienci wielokrotnie chwalą nasz zespół za profesjonalizm, umiejętności techniczne i umiejętności zarządzania projektami. Stanowią one trzon naszej małej firmy! Świetny zespół może stanowić trzon każdej małej firmy, a małe firmy są podstawą polskiej gospodarki!
My, Polacy, mamy ducha startupów – nie tylko jesteśmy czwartym co do wielkości rynkiem Doliny Krzemowej serii HBO, ale także najbardziej innowacyjnym i rozwijającym się centrum startupów i małych firm w całej Europie Środkowej! Bank Światowy uznał nawet Polskę za trzecie najlepsze miejsce do uruchomienia i rozwoju startupu na świecie w zeszłym roku!

Jesteśmy bardzo dumni z naszych pracowników i naszej polskiej ojczyzny. Teraz ważniejsze niż kiedykolwiek jest wspieranie ulubionych małych firm. Jednym z najlepszych sposobów na to jest pozostawienie opinii na temat odpowiednich ocen i recenzji – a naszą platformą wyboru jest Clutch i ich siostrzana strona The Manifest. Clutch zwiększa świadomość marki dostawców usług B2B i pomaga konsumentom, zapewniając zweryfikowane oceny i recenzje w formacie studium przypadku, aby kupujący mogli upewnić się, że otrzymują najlepsze możliwe usługi. Świetna ocena dla Clutch jest złotym standardem dla dostawców usług B2B takich jak my!

Właśnie dlatego mamy zaszczyt utrzymywać gwiazdę na 4,6-gwiazdkowej średniej w Clutch! W ostatniej recenzji 5.0-gwiazdkowej Marin Zarzecki, CEO Quotiss, przejrzał prace programistyczne, które wykonaliśmy dla jego platformy automatyzacji sprzedaży. Marcin Zarzecki chwali nasz zespół za to, że jest pracowity, kompetentny i uważny, a także zapewnia płynny przepływ pracy dzięki skutecznej komunikacji i obsłudze klienta.

Da Vinci Studio wywarło znaczący wpływ – stworzyli aplikację od zera. Wszystko jest wysokiej jakości i wykonane zostało w efektywny sposób. – Marcin Zarzecki, CEO Quotiss

Jesteśmy niesamowicie wdzięczni za nasz niesamowity zespół i naszych wspaniałych klientów, bez których nic z tego nie byłoby możliwe. Jeśli chcesz, możesz zobaczyć, jak nasz zespół będzie pracował dla Ciebie i możesz dołączyć do legionów zadowolonych klientów – w tym celu – skontaktuj się z nami już dziś.

Poniżej tekst oryginalny.


Us here at Da Vinci Studios are known for many things. We’re known for the successful agile development of web and mobile applications for our many satisfied clients from around the world. We’re known for reducing engineering risk to small and midmarket businesses by offering rapid time-to-market while delivering standards-based software code that can be transitioned to an internal team at any time. Most importantly however, is that we’re known for our exceptional team.

Clients repeatedly praise our team for their professionalism, technical skills, and project management abilities. They are the backbone of our small business! A great team may be the backbone of any small business, and small businesses are the backbone of the Polish economy! Us Poles have a startup spirit — not only are we the 4th largest market for the HBO series Silicon Valley, but we’re also the most innovative up and coming startup and small business hub in all of Central Europe! The World Bank even named Poland the third best place to launch and develop a startup in the world last year!

We’re so proud of our employees and our Polish homeland. Now it’s more important than ever to support your favorite small businesses. One of the best ways to do that is leave reviews on relevant ratings and reviews — and our review platform of choice is Clutch and their sister site The Manifest. Clutch increases brand awareness of B2B service providers and aids consumers by providing verified ratings and reviews in a case study style format so that buyers can ensure they’re receiving the best possible services. A great rating on Clutch is the gold standard for B2B service providers like us!

That’s why we’re honored to maintain a stellar 4.6-star average on Clutch! In a recent 5.0-star review, Marin Zarzecki, CEO of Quotiss, reviewed the development work that we provided for his sales automation platform. Marcin Zarzecki praises our team for being hard-working, knowledgeable, and attentive, in addition to creating a seamless workflow through effective communication and customer service! 

Da Vinci Studio had a substantial impact – they’ve built the app from scratch. Everything was high-quality and done in an efficient manner. – Marcin Zarzecki, CEO of Quotiss

We’re incredibly grateful for our amazing team and our amazing clients, without whom none of this would be possible. If you’re interested in seeing how our team can work for you and you can join our legions of satisfied customers, contact us today.

Napisz do nas