Współpraca startup-u z Software House

Około 90 procent startup-ów upada w ciągu pięciu lat od rozpoczęcia działalności. Nowo powstałe firmy napotykają na swojej drodze wiele trudności, z którymi nie są w stanie sobie poradzić. Jedną z nich jest bariera technologiczna, czyli brak kompetencji w przygotowywaniu oprogramowania wspierającego innowacyjne produkty i usługi.

Jednym ze sposobów minimalizowania tego ryzyka jest współpraca z wyspecjalizowaną firmą programistyczną. Dlaczego?

Dlaczego startup-y upadają?

Powszechnie uważa się, że najważniejszym czynnikiem warunkującym sukces rynkowy jest dostęp do kapitału. Jednak opinia ta nie znajduje potwierdzenia w faktach. Owszem nowo powstałe firmy posiadające wsparcie inwestorów mają większe szanse, lecz nadal ponad 75 procent z nich nie działa dłużej niż wspomniane 5 lat. Oznacza to, że prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu wzrasta zaledwie o 15 punktów procentowych w porównaniu z całym rynkiem.

Wśród najważniejszych przyczyn niepowodzeń startup-ów eksperci wymieniają między innymi:

  • Niewłaściwie przygotowany produkt lub usługę
  • Brak odpowiednio przygotowanej kadry
  • Brak niezbędnych kompetencji
  • Nieodpowiednie decyzje w obszarze zarządzania kosztami

Korzyści dla Startupu ze współpracy z Software House

Zakres korzyści jakie może osiągnąć nowo powstała firma w związku ze współpracą z doświadczonym partnerem technologicznym jest bardzo duży. Jest to jeden z najlepszych sposobów na zminimalizowanie większości ryzyk związanych z prowadzeniem działalności rynkowej. Dlaczego?

Współpraca z Software House umożliwia pozyskanie odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów – zarówno programistów jak i menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie projektami informatycznymi. Dzięki temu w dużej mierze eliminowane jest ryzyko braku odpowiednio przygotowanych pracowników.

Współpraca z partnerem technologicznym pozwala również na radzenie obie z problemem braku odpowiednich kwalifikacji, a dodatkowo pozwala na częściowy transfer kompetencji i rozwój własnych pracowników.

Przygotowanie najwyższej jakości oprogramowania umożliwia także automatyzację części procesów, dzięki czemu możliwe jest dalsze osiąganie oszczędności. Zainwestowane środki pozwalają na ograniczenie kosztów działalności w długim okresie, co może mieć decydujący wpływ na powodzenie przedsięwzięcia biznesowego.