coworking, software house

Przyjemne z pożytecznym – integracja w miejscu pracy, czyli coworking

Współpraca jednostek, które są w hierarchii równe sobie i realizują własne projekty, została wprowadzona stosunkowo niedawno. Terminu tego użył Bernard DeKoven do określenia nowego środowiska pracy po raz pierwszy w 1996 r.

Skąd pochodzi coworking?

Termin “coworking” z języka angielskiego oznacza “pracować razem”. Praca indywidualna lub grupowa odbywa się w wynajmowanym pomieszczeniu, a zrzesza m.in. freelancerów, osoby pracujące zdalnie i te, które realizują projekty na zlecenie.

Wzrost zainteresowania tą formą pracy spowodowały takie czynniki jak rozwój gospodarczy i społeczny, a także rosnąca popularność na usługi pracy zdalnej.

Najważniejszym czynnikiem coworkingu jest współpraca. Dotyczy ona nawiązywania kontaktów wśród różnych profesji. To na jej podstawie tworzy się szeroki zasób wiedzy. Sprzyja to także powstaniu zaufania wśród współpracujących ze sobą ludzi, a w efekcie do chęci stałej współpracy. Nadrzędną ideą coworkingu jest współdziałanie ludzi, którzy myślą podobnie, a każdy z nich wnosi określoną wartość do wspólnoty.

Przestrzeń, w której pracują na co dzień coworkerzy, jest funkcjonalna i dostosowana do ich indywidualnych potrzeb. Pełna swoboda panuje również w stylu bycia i stylu ubioru. Całość ma mieć pozytywny wpływ na pracę poszczególnych osób, przy czym ważne jest rozdzielenie życia prywatnego od zawodowego, tak, by pracować możliwie jak najwydajniej.

Silne zaangażowanie i zorientowanie na działanie to efekt wspólnych celów, wartości, jak i sam fakt poczucia wspólnej tożsamości i przynależności.

Coworking wspiera rozwój danej firmy, szczególności we wczesnej fazie rozwoju, ale również na każdym następnym etapie działalności. Niewątpliwą zaletą są niskie koszty funkcjonowania, ciągła wymiana wiedzy, jak i budowa rozległej sieci społecznej.

Coworkerów możemy spotkać zarówno w dedykowanych specjalnie pod ten cel biurowcach, jak i w biurach funkcjonujących już przedsiębiorstw takich, jak agencje interaktywne, marketingowe czy softwarehouse.

Pozostałe formy coworkingu

Istnieją również inne ciekawe rodzaje coworkingu. Jellies – nazwa przyjęta została od galaretek – to tymczasowa forma pracy, np. podczas danego projektu. Spotkania mogą przybierać różną formę, odbywać się cyklicznie lub spontanicznie, w fizycznym biurze lub w środowisku wirtualnym.
Z kolei barcamps to forma warsztatów.

O tematyce i tym, jak będą wyglądać, decydują sami uczestnicy, tak więc strukturyzacja jest tutaj niska. Warsztaty mają służyć przede wszystkim wymianie wiedzy, a także przyczyniać się do dyskusji na temat pomysłów biznesowych danej osoby, są więc dobrą okazją do wymiany doświadczeń.

Praca w najróżniejszych, najczęściej egzotycznych miejscach, cechuje nomad coworking. Ideą jest to, by wyjść z biura, podróżować po świecie i pracować w najbliższym coworku. Jeśli z jakichś przyczyn, nie będziemy zadowoleni z miejsca życia i pracy, lub po prostu znudzeni, możemy bez konsekwencji podjąć decyzję o przeniesieniu w inny region i rozpocząć tam swoją pracę.