sztuczna-inteligencja

Sztuczna Inteligencja – wpływ na pracowników

Wielu klientów Software House-ów zastanawia się nad wpływem wdrażania oprogramowania wykorzystującego machine learning i sztuczną inteligencję na zasoby ludzkie. Odpowiedź na to pytanie częściowo przynosi raport amerykańskiej firmy doradczej – Boston Consulting Group „Reshaping Business With Artificial Inteligence”.

Raport zawiera wnioski z ankiet przeprowadzonych wśród 3 tysięcy menedżerów z firm działających na całym świecie. Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2017 roku.

Wzrost biznesu czy generowanie oszczędności?

Zacznijmy od tego, że prawie 80 procent menedżerów postrzega ML i AI jako strategiczną szansę dla ich firm. Natomiast 40 procent zauważa także ryzyka związane z tymi technologiami.

Zdecydowana większość badanych menedżerów (79%) uważa, że podstawową korzyścią wynikającą w wdrożenia rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji jest zwiększenie efektywności pracowników. Dokładnie taki sam odsetek badanych uważa, że dzięki technologiom ML i AI zwiększą się kompetencje pracowników.

Mniej niż połowa badanych uważa, że pozytywny wpływ machine learning i sztucznej inteligencji będzie polegał na umożliwieniu uzyskania oszczędności w obszarze kosztów osobowych.

Postrzeganie przez pracowników

Co ciekawe korzyści wynikające z wdrożenia rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji są w podobny sposób postrzegane przez pracowników. Raport BCG wskazuje, że aż 70 procent z nich wyraża nadzieję, że technologia ta pomoże im w codziennej pracy, dzięki przejęciu części codziennych zadań. Natomiast obawy o miejsce pracy, w związku ze zmniejszeniem pracochłonności, wyraziło zaledwie 31 procent badanych.

Raczej jutro niż dzisiaj

Na koniec ciekawa obserwacja. Aż 84 procent menedżerów uważa, że dzięki technologiom ML i AI ich firmy mają szansę uzyskać istotną przewagę konkurencyjną. Jednak próby wdrożenia ma za sobą mniej niż 25 procent badanych.