Smart Kontrakt – czyli inteligentne umowy w oparciu o blockchain

O technologii blockchain pisaliśmy już kilkukrotnie, m.in. we wpisie „Jak Blockchain BLOKUJE fałszerstwa?” czy „Blockchain ma więcej zastosowań, niż myślicie – potencjały nowoczesnej technologii blockchain”. Tym razem odsłaniamy kolejną gałąź możliwości, jakie daje ta technologia. Są nią inteligentne kontrakty.

Czym są smart contracts? Jak je stworzyć i czemu mogą służyć?

Jak działa smart contract?

Cały łańcuch bloków (blockchain) oparty jest o zasadę zależności. Oznacza to, że akcja X wywołuje akcję Y itd. dokładnie na tej samej zasadzie funkcjonują inteligentne kontrakty. Jedno działanie wywołuje kolejne. Podczas zawierania umowy, możemy więc określić jej warunki w zależności od opcji, którą wybierze druga strona. Naturalnie każdą z opcji do wyboru również określamy sami.

Zakładając, że prowadzimy sprzedaż, i niezbędne jest podpisanie umowy oraz aktualizacja danych w innych miejscach, jak np. wirtualne księgi wieczyste. Najłatwiej odnieść się do sprzedaży nieruchomości. Klient wybiera interesujący go lokal, dokonuje wpłaty, skrypt wywołuje odpowiednie komendy zmieniające dane w umowie kupna/sprzedaży, a po odnotowaniu płatności wysyła odpowiednią komendę do wirtualnej księgi wieczystej, w której aktualizowany jest zapis dotyczący konkretnej nieruchomości, przesyłając jednocześnie kod dostępu do mieszkania osobie kupującej. Wszystko to odbywa się bez zbędnej konieczności odwiedzania jakichkolwiek urzędów.

Dzięki strukturze, w jakiej zbudowane są aplikacje do zawierania smart kontraktów, mają one dokładnie taką samą moc urzędową, jak ich papierowe odpowiedniki. A wszystko to w oparciu o technologię blockchain.

Jak tworzyć smart cotract?

Chcąc z poziomu dewelopera rozpocząć tworzenie aplikacji umożliwiających zawieranie inteligentnych umów, należy najpierw zgłębić wiedzę o środowiskach, jakie są do ich stworzenia niezbędne. Każdy softwarehouse chcący rozszerzyć swoje usługi o łańcuch bloków, powinien więc mieć w zespole osoby posługujące się m.in.:

 • JS
 • Linux i Command Line Interface
 • Solidity
 • Znające środowisko Ethereum
 • Dodatkowo, ważne są również narzędzia takie, jak:
 • Kompilator solidity (solcjs)
 • Klient Ethereum: geth
 • Edytor tekstowy
 • Webowe IDE, np. Remix

Specyfiką inteligentnych kontraktów jest to, że proces nie odbywa się w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że choć odczyt danych jest szybki, to samo procesowanie ich w łańcuchu bloków może potrwać i wiąże się z wieloma potwierdzeniami każdego kroku. Jednak zrozumienie i zaakceptowanie sposobu działania technologii, pozwala na osiągnięcie naprawdę ciekawych, a nawet imponujących rozwiązań.

Jak wykorzystać smart contracts?

Choć inteligentne umowy dają nam wiele możliwości, to jeszcze długa droga przed nami, abyśmy mogli z nich w pełni korzystać. Niemniej, każda firma programistyczna stawiająca na dynamiczny rozwój swojej działalności, powinna rozważyć wprowadzenie tego obszaru na łamy oferowanych przez siebie rozwiązań.

Smart kontrakty mogą zostać z powodzeniem wykorzystywane w takich obszarach, jak:

 • Walka z oszustwami i nadużyciami w obszarze handlu dobrami ekskluzywnymi (stopowanie sprzedaży podrabianych produktów czy kradzionymi dobrami cyfrowymi)
 • Ochrona zdrowia
 • Płatności w obszarach e-commerce
 • Automatyzacji zamówień (np. w łańcuchu dostaw)
 • W sektorze nieruchomości

Chcesz dowiedzieć się jak wykorzystać smart contracts w swojej firmie? Skontaktuj się z nami.