Polska, jako europejski lider cyfryzacji administracyjnej? Jest na to szansa!

Instytut Sobieskiego we współpracy z firmą Asseco przygotował raport, z którego wynika, że Polska ma szanse stać się liderem digitalizacji na przestrzeni 4 najbliższych lat. Prognoza dotyczy także polskich firm programistycznych, które mają w tym czasie odnotować odczuwalne wzrosty.

Aby jednak udało się osiągnąć cel i stanąć na światowym podium, konieczne jest podjęcie konkretnych działań. Jakich?

Innowacje w rodzimych produktach to podstawa

Eksperci z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji podkreślają, że rodzime firmy programistyczne musza postawić na bardziej dynamiczny rozwój nowych technologii, kładąc szczególny nacisk na produkty własne. Polska branża IT nie rosła w ostatnich lat tak szybko, jakby tego oczekiwano i odstawała od ogółu gospodarki. Podążanie za trendami światowymi i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom wymagających klientów, jest dla nas szansą na stworzenie wysoce zaawansowanych produktów z potencjałem eksportowym. Przyczyni się to także do ogólnego wzrostu PKB w Polsce, a całą branżę może wywindować na początek listy liderów.

Administracja państwowa po stronie rodzimych softwarehouse

Jednak same nowocześnie udoskonalone produkty technologiczne to nie wszystko. Administracja państwowa również planuje aktywnie wspierać polskich przedsiębiorców z branży IT. W tym celu powołano ambasadora ds. współpracy z globalnymi koncernami informatycznymi, a suwerenność technologiczną kraju postanowiono budować w oparciu o produkty wychodzące spod „palców” polskich firm programistycznych.

Zalecenia dla branży IT na lata 2019-2023

We wspomnianym raporcie pojawiły się rekomendacje i zalecenia, kierowane do polskich softwarehouse, ale także spółek skarbu państwa, mających wpływ na wybór dostawców i podwykonawców rozwiązań IT. Kluczowymi wskazówkami są:

  • pełnomocnika ds. wspólnej infrastruktury informatycznej państwa, pełniącego jednocześnie funkcję szefa biura IT rządu, którego zadaniem byłoby także działanie wspierające założenia Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz zapisy ustawy o Wspólnej Infrastrukturze Informatycznej Państwa;
  • wprowadzenie obowiązku określonej liczby „poligonów innowacyjności” dla wszystkich ministerstw i strategicznych spółek Skarbu Państwa, mającego na celu zwiększenie liczby realizowanych innowacyjnych projektów;
  • korzystanie z rodzimych rozwiązań IT
  • zmiana podejścia do stosowania prawa do zamówień publicznych, ukierunkowując wyniki przetargów na firmy charakteryzujące się innowacyjnością, odwagą i kreatywnością;
  • zmniejszanie wpływu czynnika ceny na rzecz powyższych.