outsourcing-uslug-it-da-vinci-studio

Outsourcing usług IT – korzyści i zagrożenia

Outsourcing programistów staje się coraz bardziej powszechną w naszym kraju formą współpracy z softwarehouse. Przedsiębiorcy widzą w tym rozwiązaniu wiele korzyści, które niewątpliwie są mierzalne. Przed decyzją o „wypożyczeniu” programisty, warto natomiast poznać wszystkie „za” i „przeciw” tego rozwiązania.

Czym jest outsourcing usług IT?

Outsourcing sam w sobie jest zleceniem na zewnątrz usług, których potrzebuje nasza firma. Mogą to być usługi produkcyjne, wykonawcze, doradcze. W oustsourcingu chodzi o ogół prac wykonywanych na rzecz naszego przedsiębiorstwa, których nie zlecamy naszym własnym pracownikom. Outsourcing usług IT polega na zlecaniu zakresu prac firmie programistycznej. Obszar działalności może być różny – outsourcing może bowiem dotyczyć wykonania całości lub części projektu, doradztwa, analizy, ale także długotrwałej współpracy, obejmującej szereg działań, także suportu.

Taka forma współpracy ma niewątpliwie wiele zalet, ale są również ryzyka, które należy rozważyć przed podjęciem finalnej decyzji.

Ryzyka związane z outsourcingiem usług IT

Nie da się ukryć, że podejmując współpracę z firmą IT należy przede wszystkim dobrze sformułować umowę. Nie ma to na celu wyłącznie ochrony zleceniodawcy, ale również zleceniobiorcy. Warunki umowy powinny być skonstruowane w sposób czytelny i satysfakcjonujący dla obu stron.

Klienci, decydujący się na skorzystanie z usług zewnętrznych softwarehouse, wśród swoich najczęstszych wątpliwości przed podpisaniem umowy, wymieniają:

  • Bezpieczeństwo wrażliwych danych firmy – w zależności od zakresu współpracy, na jaki się decydujemy, dla sprawności świadczenia usług przez zewnętrzną firmę, musimy dać jej dostęp do bardziej lub mniej wrażliwych danych przedsiębiorstwa.
  • Kontrola nad przebiegiem prac – korzystając z usług zewnętrznej firmy IT musimy wykazać się zaufaniem w jej rzetelność i kompetencje. Ze względu na to, że każdy z nas jest specjalistą w swojej dziedzinie, a zewnętrzny dostawca usług nie wykonuje ich na terenie naszego biura, nie mamy możliwości sprawowania pełnej kontroli nad ich przebiegiem.
  • Nieprzewidziane koszty – niekiedy zdarza się też, że w zależności od sposobu rozliczenia, jaki zawrzemy w umowie, możemy otrzymać fakturę na kwotę wyższą, niż oczekiwana. Dlatego też, przed podpisaniem umowy musimy jasno określić sytuacje, w których koszty mogą wzrosnąć oraz ustalić stawki za obsługę procesów.

Czy jednak ryzyka związane z outsourcingiem usług IT mogą przeważyć nad dobrymi stronami tego rozwiązania? Sprawdźmy.

Korzyści związane z outsourcingiem usług IT

Prowadząc działalność i chcąc podążać za potrzebami rynku, musimy dostosować wiele procesów, wykorzystując obszar IT. Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na skorzystanie w tym zakresie z usług zewnętrznych specjalistów, zamiast budując własne struktury w obrębie działalności.

Wymiernymi korzyściami outsourcingu usług IT są:

  • Obniżenie kosztów obsługi – zatrudniając własnych specjalistów IT w ramach struktury, musimy liczyć się z niemałymi kosztami. Choć może na pierwszy rzut oka outsourcing tych usług wydaje się być kosztowną inwestycją, to jednak na koniec bilans wychodzi na jego korzyść.
  • Zapewnienie jakości świadczonych usług – firma IT, świadcząca dla nas outsourcing, ma zróżnicowane doświadczenie, rekomendacje swoich klientów i stale podnoszoną jakość. Ponadto, w razie potrzeby ma także możliwość szybkiego przetransferowania niezbędnych zasobów, aby zrealizować zamówienie na oczekiwanym poziomie. Tym samym, możemy z większym prawdopodobieństwem założyć, że wykonanie zleconego przez nas projektu lub zamawianych świadczeń, będzie wysokojakościowe, a jakość mierzalna i wymierna.
  • Skupienie na realizowanym dla nas projekcie – mając w strukturach własny zespół IT, zwykle realizujemy więc, niż jeden projekt. Tym samym, pracownicy właśni muszą dzielić swoje skupienie pomiędzy różne priorytety, a w sytuacjach awaryjnych przerywać dotychczasową pracę i gasić tzw. pożar. Takie ryzyko nie istnieje, gdy decydujemy się na usługi firmy zewnętrznej. Ta bowiem deleguje nam pracowników, dla których jesteśmy najwyższym lub nierzadko jedynym priorytetem.

Jeśli masz wątpliwości, rozważasz outsourcing usług IT, chcesz dowiedzieć się jak wygląda współpraca w tym zakresie z Da Vinci Studio – zapraszamy do kontaktu.