search
bodyleasing-minimalizacja-kosztow-dvs
Outsourcing IT – zmiana w trendach rynkowych – trochę statystyk

Outsourcing IT to usługa, która dynamicznie rozwija się od ponad 20 lat. Jeszcze do niedawna, głównym czynnikiem decydującym o rozpoczęciu współpracy z zewnętrznym zespołem specjalistów, były oszczędności. Outsourcing usług IT po prostu umożliwiał zmniejszenie kosztów. Jednak, badania prowadzone w ostatnich dwóch latach pokazują, że rynek jest w fazie wyraźnej zmiany priorytetów i możliwe do osiągnięcia oszczędności tracą dominujący wpływ na podejmowane decyzje. Na pierwszy plan wychodzą dwa, dotąd nieobserwowane czynniki, czyli pozyskiwanie specjalistów i rozwój aplikacji.

Brak specjalistów

Zapotrzebowanie na programistów nieustająco rośnie. Badania przeprowadzone przez KE pokazują, że w 2020 roku gospodarka europejska będzie dysponować aż 750 tysiącami nieobsadzonych stanowisk pracy w obszarze IT.  Co ważne, dostrzegalne będą regionalne różnice w tempie wzrostu zapotrzebowania na pracowników i aż 60 procent wakatów, będzie przypadać na Wielką Brytanię, Niemcy oraz Włochy.

Kraje wykazujące największe zapotrzebowanie, nie będą mogły go zaspokoić, korzystając tylko z zasobów dostępnych lokalnie. Dlatego, niezbędne będzie korzystanie z outsourcingu IT. Eksperci przewidują, że będzie to jeden z najważniejszych sposobów na pozyskanie utalentowanych pracowników o niezbędnych kompetencjach.

Outsourcing aplikacji

Drugim, równie ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój rynku, jest rosnąca popularność outsourcingu w obszarze aplikacji. Tradycyjnie, przedsiębiorstwa korzystały z tej formy współpracy z zewnętrznymi partnerami głównie w obszarze infrastruktury. Natomiast, odpowiedzialność za rozwój aplikacji i systemów, spoczywała na zespołach wewnętrznych.

Obecnie, obserwowana jest coraz mocniejsza korelacja pomiędzy outsourcingiem obu obszarów. Coraz więcej firm, po pozytywnych doświadczeniach z infrastrukturą, decyduje się na „wynajem” pracowników do pracy nad rozwojem aplikacji.

arrow_upward
Zaufali Nam
Szybki kontakt
close slider

Jeśli masz pytania

Napisz do Nas