Omnichannel a RODO – czy pomoże system CRM?

Na naszym blogu wiele miejsca poświęcamy systemom CRM oraz wpływowi nowoczesnych technologii na konkurencyjność rynkową firm z branży e-commerce. Tymczasem innowacyjne rozwiązania nie tylko pozwalają zwiększać możliwości w obszarze pozyskiwania i zwiększania przychodów, ale również wypełniać wymogi prawne.

Dlaczego jest to ważne? Otóż wielkimi krokami zbliża się wdrożenie unijnej dyrektywy o ochronie danych osobowych, czyli RODO.

Identyfikacja zagrożeń i odpowiednie zabezpieczenia

Dedykowany system CRM pozwala na przeprowadzenie szybkiego i kompleksowego audytu przetwarzanych danych osobowych – niezależnie od kanałów jakimi zostały pozyskane. Audyt ten jest podstawą do identyfikacji potencjalnych zagrożeń i zaprojektowania odpowiednich systemów zabezpieczeń.

Odpowiednio przygotowany system do zarządzania relacjami z obecnymi i potencjalnymi klientami ułatwia także wymaganą nowymi przepisami anonimizację i pseudonimizację przetwarzanych danych osobowych.

Zmiana obowiązków informacyjnych i prawo do bycia zapomnianym

Kolejnym zmianą jest konieczność informowania klientów o celu w jakim przetwarzane są ich dane. Oznacza to nie tylko konieczność zmian treści zgód marketingowych i regulaminów, ale również odpowiednie dostosowanie systemów informatycznych.

RODO wymusza także konieczność ograniczenia zakresy przetwarzanych danych. Od 25 maja przedsiębiorcy będą mogli gromadzić i wykorzystywać dane niezbędne np. do realizacji zamówienia klienta. Niedozwolone będzie zbieranie danych, które nie są do tego potrzebne.

Ważnym nowym prawem klientów jest „prawo do bycia zapomnianym”. Co to oznacza w praktyce? Otóż każdy z klientów będzie mógł wystąpić z wnioskiem o usunięcie jego danych osobowych z baz przedsiębiorcy. Wniosek ten może dotyczyć całości informacji – niezależnie od kanału ich pozyskania.

System CRM – ważny element polityki zarządzania danymi osobowymi

Bez systemu integrującego wszystkie działania w obszarze marketingu, sprzedaży i komunikacji z klientami, wypełnienie wymogów RODO byłoby nie tylko znacznie utrudnione, ale również bardzo czasochłonne. A należy pamiętać, że niedostosowanie do nowych przepisów może być bardzo kosztowne, gdyż kary przewidziane w Rozporządzeniu mogą sięgać nawet 20 milionów euro.