search
Jakie zawody wyprze machine learning?

Systemy uczące się (ang. machine learning) zaliczają się do jednej z dziedzin sztucznej inteligencji. Machine learning z założenia ma dążyć do utworzenia automatycznego systemu, który przy pomocy danych – zgromadzonego doświadczenia – a także ciągłego nabywania nowej wiedzy, będzie nieustannie się doskonalić. Ma to również przełożenie na zapotrzebowanie na rynku pracy na poszczególne zawody.

Dynamiczne zmiany dotykają nieustannie rynek pracy, co powoduje, że niektóre zawody przechodzą do historii. Z kolei często na ich miejsce wchodzą inne. Pracownicy muszą być elastyczni i dążyć ciągle do rozwoju i nabywania nowych umiejętności, wiedząc, że w każdej chwili mogą stanąć przed zmianą swojego stanowiska i zakresu swoich obowiązków.

Roboty zastąpią w pierwszej kolejności osoby wykonujące zawody, do których nie jest wymagane posiadanie wysokich kompetencji. Do zmian swoich kwalifikacji zmuszeni będą w dużej części umysłowi pracownicy. Wszystko to za sprawą postępującej robotyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji.

Machine learning ma na celu zwiększenie efektywności i wydajności. Jest też także dobrym sposobem na redukcję kosztów. W swym zamyśle ma dążyć do jak największego stopnia bezawaryjności.

 Pracownicy fabryczni to spora grupa ludzi, których stopniowo zastępują maszyny – czasami wspomagają pracę ludzką, ale coraz częściej osoba fizyczna staje się kompletnie zbędna na danym stanowisku.
W fabrykach coraz mocniejszy nacisk kładzie się na automatyzację i robotyzację, ale trzeba pamiętać, że są to miejsca, w których zatrudnienie znajduje bardzo wielu ludzi nie tylko w miastach, ale i na wsiach, gdzie często po prostu nie ma innych miejsc pracy. Dlatego też zastępowanie ludzi w pełni maszynami, może nieść z sobą bardzo złe konsekwencje społeczne.

Zmiany dotkną również branżę księgowości. Sporą część obowiązków, jak ocena płynności finansowej, wyliczanie zysków i strat, czy też śledzenie faktur, mogą wykonywać specjalnie zaprojektowane uczące się systemy.

 Dziennikarze i edytorzy to kolejna grupa zawodowa, która może być zagrożona. Zakłada się, że artykuły i recenzje do gazet czy na portale internetowe, nie muszą już być pisane przez kreatywnego człowieka wyposażonego w lekkie pióro. Programy komputerowe z regułami gramatycznymi i ortograficznymi radzą sobie w tej materii świetnie, a co ważne, teksty są tak dobre, że nie sposób rozpoznać, że nie pisał ich redaktor, a maszyna.

Tłumacze językowi mogą zostać wyparci przez nową metodę tłumaczenia, polegającą na przekładzie zdań z innego języka nie jako “słowo w słowo”, ale jako całościowe tłumaczenie sensu zdań. System jest obecnie ciągle ulepszany, ale zapowiada to prawdziwą rewolucję w możliwości komunikacji pomiędzy społecznościami posługującymi się różnymi językami.

arrow_upward
Zaufali Nam
Szybki kontakt
close slider

Jeśli masz pytania

Napisz do Nas