IoT, Big Data, analityka, użytkowanie

Dla użytkowników smart-rzeczy IoT stanowi pewien rodzaj nowoczesnej wygody na wysokim poziomie. Odpowiednio wyposażone urządzenia, a nawet infrastruktura, wzbogacone o Internet of Things znacząco podnoszą jakość i wygodę użytkowania.

Dla analityków IoT to jednak znacznie więcej. To skarbnica wiedzy o użytkownikach i ich potrzebach. To możliwości korzystania z zasobów Big Data w sposób odpowiadający potrzebom strategii biznesowej przedsiębiorstwa i dostarczania działom marketingu czy sprzedaży takich danych, dzięki którym tworzyć będą produkty doskonale pasujące do aktualnych oczekiwań rynku.

Dla firm programistycznych IoT to z kolei potężny potencjał, którego wykorzystanie może w znaczący sposób poprawić efektywność i przychody firmy.

Rozwój IoT na przestrzeni ostatnich 5 lat

Analitycy i eksperci nieustannie pochylają się nad tematyką związaną z Internet of Things. Dzięki ich spostrzeżeniom i wnioskom mamy szczegółowy obraz możliwości, jakie daje nam ta technologia. Znamy szacowane tempo wzrostu przychodów z produkcji smart-rzeczy oraz kierunki, w jakich zmierza dalszy rozwój IoT.

Raport „Worldwide Internet of Things Forecast, 2015–2020” wykazał, że w 2019 roku dochód z zastosowania IoT wynosił 655,8 mld USD, a szacowany dochód na 2020 rok to już 1,07 bln USD. Globalny rynek Internet of Things notuje wzrosty na poziomie niemal 17% w skali roku. Najbardziej rozwijane obszary, w  ramach których zostaną zwiększone wydatki na implementację IoT to kolejno:

  • Urządzenia gospodarstwa domowego – 52%
  • Pojazdy – 48%
  • Inteligentne budownictwo – 34%

Również w Polsce IoT odnotowuje imponujące wyniki, bo jak wykazuje raport „Worldwide IoT Spending Guide by Vertical” wartość naszego rodzimego rynku w obszarze Internetu Rzeczy w 2019 przekroczyła 3,1 mld USD.

Napisz do nas