Cyfryzacja miejskiej przestrzeni – co to oznacza?

Dużo mówimy o cyfryzacji w ramach różnych struktur. Głównie jednak poruszamy się wokół firm różnych branży. Jednak nie tylko typowego biznesu te zmiany dotyczą. Rozwój cyfryzacji dotyczy także takich obszarów, jak placówki opieki zdrowotnej czy przestrzeń miejska.

Koncepcja cyfryzacji miast

Rokrocznie odbywa się konferencja Microsoft Summit, podczas której prezentowane są zarówno dotychczasowe osiągnięcia technologiczne, jak i trendy oraz plany na najbliższy czas. W zeszłym roku Microsoft zaprezentował inteligentny sklep, którego idea zakładała np. kontrolę ilości towaru na półkach lub niewłaściwe położenie produktów. W tym roku został postawiony kolejny krok, obejmujący przestrzeń miejską.

Firma Microsoft zaproponowała realizację projektu, w którym miasto występuje jako całość – jeden organizm, w którym wykorzystywane są rozwiązania cyfrowe. W Polsce kilka z nich zostało już wdrożone, np. w Warszawie. Projekt obejmuje m.in. przystanki komunikacji miejskiej, które umożliwiają korzystanie z sieci Wi-Fi, doładowanie telefonu czy zasięgnięcie informacji. Zaprojektowane zostały również inteligentne latarnie, które nie tylko rozświetlą miasto wówczas, gdy będzie tego wymagała aura, ale będą też wyświetlały reklamy i zostaną wyposażone w gniazda pozwalające na ładowanie aut elektrycznych.

To korzyści nie tylko zwiększające komfort mieszkańców, ale mające znaczenie również dla zbieranych statystyk, m.in. o warunkach pogodowych, co pozwoli na odpowiednio wczesne informowanie o nadchodzących zmianach atmosferycznych i związanych z nimi utrudnieniach np. w przepływie ruchu miejskiego.

W perspektywie, cyfrowe miasta mają ułatwić życie także osobom zmotoryzowanym. Kierowcy korzystający z odpowiedniej aplikacji mobilnej będą mieli możliwość rozeznania w natężeniu ruchu drogowego i skorzystać z proponowanych tras alternatywnych, a także szybko znaleźć najbliżej położone parkingi z wolnymi miejscami parkingowymi.

Podstawą jest chmura

Wszystkie zaproponowane przez Microsoft rozwiązania mają jedną, wspólną i fundamentalną podstawę – przestrzeń wirtualną. Ulokowanie systemów w chmurze obliczeniowej pozwoli na scalenie wszystkich elementów projektu, sprawny przepływ danych i możliwość globalnego zarządzania nimi.

Żeby jednak projekt miał szanse powodzenia w Polsce, my także musimy zrobić krok naprzód, a polskie firmy programistyczne pójść mocniej w kierunku lokowania rozwiązań w chmurze. Ważne jest także, aby rodzime softwarehouse zwiększyły intensywność prac nad poprawą bezpieczeństwa danych i częściej korzystały z nowoczesnych rozwiązań, jak choćby blokchain.

Choć Internet rzeczy w Polsce nie jest jeszcze na poziomie powszechności, coraz częściej jest wdrażany i coraz częściej spotykany. Idziemy w kierunku trendu wzrostowego dla tego obszaru, co jest ważną i dobrą informacją zarówno dla polskich firm softwarowych jak i samych specjalistów IT.