search
Automatyzacja procesów biznesowych w branży IT
Automatyzacja procesów biznesowych w branży IT

Zarządzanie procesami opracowane w strategii organizacji na kilka lat, nie ma w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie racji bytu. Na to, co dzieje się zarówno w organizacji, jak i, a może przede wszystkim na zewnątrz, trzeba reagować szybko i skutecznie.

Dynamiczne zarządzanie procesami IT

Dynamiczne Zarządzanie Procesami Biznesowymi  (ang. Dynamic Business Process Management) to nie tylko zarządzanie, ciągłe usprawniane, monitorowane i porządkowane, ale również szybkie i dynamiczne działanie w chwili, kiedy zajdą nieoczekiwane okoliczności.

Charakterystyczne dla tego podejścia jest to, że zmiany mogą być wprowadzane w dowolnym momencie, czyli kiedy będzie taka potrzeba, a nie w określonych z góry cyklach, kwartalnych czy rocznych.

Procesy muszą dotyczyć jakiegoś obszaru, a ich analiza zawsze wykonywana jest w jakimś celu. Z dobrego modelu biznesowego możemy zebrać dużo cennych informacji, które finalnie będą bardzo przydatne przy szerszym spojrzeniu na całość działania organizacji, od optymalizacji funkcjonowania po wyceny.

Umiejętne zarządzanie procesami biznesowymi w znaczny sposób wpływa na podnoszenie wydajności. Ciągłe zmiany i wciąż przybywająca konkurencja, wymuszają jeszcze skuteczniejsze działania, a co za tym idzie wyższą jakość rezultatów. Wszystko przyczynić się ma także do zmniejszenia kosztów i czasu realizacji projektów czy zadań.

Jedna z teorii mówi, że obecnie m.in. w branży IT za podstawę do opracowania projektu systemu w kontekście automatyzacji procesów, uznaje się tzw. projektowanie zorientowane na procesy.

Trzeba pamiętać, że konieczne jest, by mieć punkt odniesienia. Przy wdrażaniu procesu, konieczne jest jego udokumentowanie. Tylko z analizy tego, jak było wcześniej i jak jest już po wprowadzeniu zmian, możemy wyciągnąć konkretne wnioski – jakie są skutki, czy to zysk dla naszej organizacji, czy może strata. Pozwala to także na korekty na danym etapie, tak by skierować nietrafne zmiany na poprawny kierunek.

Pozytywnym aspektem dynamicznego zarządzania procesami w organizacjachjest to, że każdy pracownik może brać czynny udział w zmianach. Pracownicy lubią mieć wpływ na rozwój swojej firmy, a możliwość proponowania konkretnych zmian, a potem przy aprobacie innych, wdrażanie ich, sprawia, że pracownik staje się bardziej przywiązany do swojego miejsca pracy. Ma to wiele pozytywnych skutków w codziennym życiu danej firmy. Pracownicy są bardziej zmotywowani, bardziej lojalni i bardziej zaangażowani  w to, co się dzieje dokoła nich, bo czują, że mają na coś realny wpływ. Proces sprzyja również pobudzaniu kreatywności, integracji zespołów, często w ogóle niewspółpracujących razem lub integracji jednostek z różnych szczebli organizacji. W jednych z badań G.B Gruchman dowiódł, że wprowadzenie w organizacji dynamicznego zarządzania procesami, przynosi bardzo pozytywne skutki dla działalności firmy. Są nimi: wzrost komunikacji wewnętrznej, zmniejszenie konfliktów wewnętrznych, podwyższenie zaangażowania i współpracy zespołu, a także co istotne, rosną ogólne wyniki firmy.

arrow_upward
Zaufali Nam
Szybki kontakt
close slider

Jeśli masz pytania

Napisz do Nas